Directeur gezocht voor onze PCBS Beatrixschool! in Huizen

Directeur PCBS Beatrixschool
Kernwoorden                             inspirerend/verbindend/koersvast                   
Ondertitel                                   Aandacht is onze kracht!
 
De functie
Je geeft als directeur van de Beatrixschool op een inspirerende wijze leiding aan een school waar het afstemmen op de kinderen centraal staat. De basis van ons handelen is de christelijke identiteit. Deze identiteit inspireert medewerkers bij de vraag op welke
wijze wij als school een bijdrage willen leveren aan de medemens. En dat werpt zijn vruchten af: ouders noemen de sfeer, de kwaliteit van het onderwijs en het positief pedagogische klimaat als belangrijke redenen om te kiezen voor de school.
 
Jij bent intrinsiek gemotiveerd om samen met het team het beste onderwijs te verzorgen voor ruim 185 leerlingen. Het team van de Beatrixschool is betrokken en gedreven en elk teamlid wil met passie het verschil maken voor de leerlingen. De afgelopen jaren zijn
er nieuwe ontwikkelingen in gang gezet; aan jou de taak om alle medewerkers hierin goed mee te nemen en aan te haken bij de speerpunten van de school. Belangrijk daarbij is dat je planmatig te werk gaat. Je vindt het vanzelfsprekend om het team goed te betrekken
bij onderwijsinhoudelijke keuzes en je organiseert ruimte voor inspraak en tegenspraak.
 
Je bent zichtbaar en benaderbaar voor ouders, leerlingen en teamleden. Je bent in staat om met alle betrokkenen op verschillende niveaus goed te communiceren. Je toont leiderschap wanneer nodig. Je stuurt bij teamleden op eigenaarschap van hun eigen ontwikkeling
en op de afspraken die met elkaar gemaakt zijn. Je werkt vanuit de basishouding waarin je jezelf continu wilt ontwikkelen. Daarmee geef je het goede voorbeeld aan je omgeving. Je herkent talenten en (verborgen) kwaliteiten en je maakt daarvan goed gebruik
in de school- en teamontwikkeling. Je hebt oog voor de mens en houdt de belastbaarheid van je teamleden goed in de gaten.
 
Vanuit de besturingsfilosofie van VPCBO Ichthus Huizen krijg je alle ruimte om het onderwijs op jouw school op een eigentijdse en moderne wijze vorm te geven. Daarbij werk je nauw samen met de andere directeuren in een lerende organisatie.

Informatie over de organisatie
De Beatrixschool is een protestants-christelijke basisschool waar iedereen welkom is! De school is een gemeenschap van leerkrachten, kinderen en ouders/verzorgers, die met elkaar werken aan de levensbeschouwelijke, pedagogische en didactische ontwikkeling van
elk kind.
Bij ons op school is veel aandacht voor een veilig en liefdevol klimaat, waar wederzijds respect en (mede)verantwoordelijkheid centraal staan. De methodiek van Positive Behavior Support helpt dit te realiseren.
Een sterke basis leggen voor taal-, lees-, en rekenonderwijs heeft een prominente plek binnen ons onderwijs. Met moderne middelen, sterke analyses en afstemming wordt deze basis gelegd, waardoor de leerlingen uitgedaagd en uitgenodigd worden
om vanuit motivatie en ontdekking zich blijvend te ontwikkelen.
Naast de kernvakken is er volop aandacht voor geïntegreerd zaakvakonderwijs
en burgerschapsvorming. Bij ons op school wordt direct vanaf groep 1 Engels gegeven. We dagen de leerlingen uit om de echte wereld te ontdekken, waarbij er naast kennisoverdracht ook vaardigheden ontwikkeld worden. Het
leerplein
 voor groep 5 t/m 8 helpt bij het oefenen in samenwerken, projectmatig werken, verantwoordelijkheid dragen en het ontwikkelen van een kritische leerhouding.
Op onze school worden leerlingen gestimuleerd in creatief en probleemoplossend denken en geven we hen de ruimte om met elkaar te creëren. Dit doen we in ons wetenschap & techniek lab. Een speciaal ingerichte ruimte waar leerlingen graag naartoe
gaan om les te krijgen van onze professor.
PCBS Beatrixschool is één van de vijf scholen van VPCBO Ichthus. VPCBO Ichthus is een vereniging voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs met ruim 1000 leerlingen en 120 personeelsleden.
De scholen van Ichthus hebben ieder een eigen kleur en werken onderling goed samen. De scholen van Ichthus vinden het belangrijk dat zij bij de kinderen de basis leggen voor hun leven. De vijf scholen liggen evenwichtig verspreid over de gemeente Huizen. 
Kijk voor meer informatie op www.ichthushuizen.nl en
www.beatrixschoolhuizen.nl.

Ingangsdatum: 1 augustus 2022 of zo spoedig mogelijk.
 
Fte: 0,8 eventueel aangevuld met lesgevende taken.

 

Wat vragen wij?
Competenties en vaardigheden

 • Onderwijskundig leiderschap: je hebt een visie op onderwijs, je staat open voor vernieuwingen en je onderschrijft de pijlers van de Beatrixschool: PBS, Identiteit. HGW en talentontwikkeling.

Je inspireert het team en je verbindt je eigen ambities aan de onderwijskundige doelen van de school. Je hanteert een coachende leiderschapsstijl en geeft actief feedback. Je bent organisatorisch sterk en zorgt voor een effectieve overlegcultuur.

 • Samenwerking- en ontwikkelingsgericht: je sluit goed aan bij de huidige cultuur en de ingeslagen onderwijskundige weg. Je bent zichtbaar, je houdt de lijntjes kort, je neemt “de mens waar” en je werkt vanuit vertrouwen. Je maakt gebruik van beschikbare
  kwaliteiten en talenten en je werkt vanuit de kracht van verschillen.
 • Communicatief vaardig: je straalt autoriteit en rust uit. Je bent toegankelijk, nieuwsgierig, je verwondert je graag en je bent zichtbaar voor zowel leerlingen, ouders als teamleden. Je kunt je goed verplaatsen in de belangen en verlangens van
  de mensen met wie je samenwerkt. Je communicatiestijl naar collega’s, ouders en overlegorganen is open, transparant, eenduidig en je neemt de ander goed waar.
 • Planmatig, daadkrachtig en besluitvaardig: Je werkt planmatig en spreekt uit wat je van de ander verwacht. Je prioriteert, neemt mensen goed mee in het proces, je bent koersvast, durft knopen door te hakken en je kunt je besluiten goed onderbouwen
  en helder uitleggen.
 • Persoonskenmerken: je hebt zelfkennis en humor, bent betrouwbaar, consequent, reflectief en integer.

 
Functie-eisen

 • Vakmanschap: je beschikt over een brede vakkennis, je hebt kijk op onderwijsvernieuwing en je hebt de deskundigheid en vaardigheden om de functie uit te oefenen.
 • Je bent in het bezit van een schoolleidersdiploma.
 • Je geeft vanuit je christelijke geloofsovertuiging, samen met het team, de christelijke identiteit van de school vorm.
 • Je hebt aantoonbare leidinggevende capaciteiten en een achtergrond in onderwijs is een pré.
 • Je hebt een visie op leiderschap en op veranderen en innoveren.
 • Je werkt visie-gestuurd.
 • In het directieoverleg van Ichthus lever je een actieve bijdrage aan het realiseren van de collectieve ambitie.

VPCBO Ichthus biedt:

 • Een ambitieus, gedreven en enthousiast team met betrokken collega’s die gaan voor een optimale onderwijscultuur.
 • Inschaling, afhankelijk van kennis en ervaring conform cao PO.
  • Ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.
  • Een team van collega-directeuren die met elkaar gaan voor een collectieve Ichthusambitie.
  • Ondersteuning vanuit het stafbureau met professionals op diverse beleidsterreinen.

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *