Directeur (ervaren of startend) wtf 0,8 – 1,0 in Groningen

Organisatie
Kies je voor Openbaar Onderwijs Groningen, dan kies je voor de leerling. Bij ons draait het om het creëren van meerwaarde voor elke leerling en uiteindelijk voor de maatschappij. Dat maakt het werken in het onderwijs ook zo betekenisvol. Jij speelt een belangrijke
rol in de mate waarin we slagen om onze missie te behalen.
 
Vanuit de kernwaarden verbinden, vertrouwen en vernieuwen geven wij – ieder vanuit zijn eigen rol – inhoud aan ons werk en een bijdrage aan het onderwijs. Oog voor eigen ontwikkeling stimuleren wij met een uiteenlopend aanbod aan trainingen en
opleidingsmogelijkheden.

School
Vensterschool Obs De Ploeg geeft KLEUR aan je leven! Je vindt De Ploeg in het zuidelijk gedeelte van de wijk Hoogkerk in Groningen. Op Obs de Ploeg leggen wij een brede basis voor onze leerlingen. Wij bereiden de leerlingen optimaal voor op een steeds veranderende
samenleving. Door uitdagend onderwijs bereiken wij een levenslange nieuwsgierigheid voor leren. Vaardigheden en kennis zijn van groot belang. Wij leren de kinderen respectvol met anderen om te gaan. Kinderen krijgen zodoende de mogelijkheid om zich te ontwikkelen
tot een sociaal en zelfverzekerd individu.

Functie
Wij zijn op zoek naar een daadkrachtige, energieke en betrokken directeur voor De Ploeg. Wij nodigen ervaren maar ook startende directeuren uit te reageren.
De vacature is ontstaan doordat de huidige directeur van De Ploeg met pensioen gaat. 
 
Onze school werkt binnen de Vensterschool Hoogkerk nauw samen met verschillende instanties zoals de peuterspeelzalen, de bibliotheek, Kunst en Cultuurcentrum, de naschoolse opvang, het dorpshuis, de kinderdagverblijven, Wij-Hoogkerk, de GGD en andere basisscholen
binnen Hoogkerk. Op dit moment telt onze school 225 leerlingen die komen uit de nieuwbouwwijken rondom de school, uit het oude dorp en van woonwagenkamp De Kring. Een prachtig divers publiek!
We zijn trots op ons enthousiaste en gemotiveerde team, dat bestaat uit; de directeur, veertien leerkrachten, een intern begeleider, twee onderwijsassistenten, een administratief medewerker, een brugfunctionaris, een conciërge en twee vrijwilligers. We willen
onze leerlingen zoveel mogelijk stimuleren en motiveren om hun talenten te ontwikkelen. Zo hebben we een voorschoolse groep voor 3 en 4 jarigen, stimuleren we talent in ons eigen Wetenschap, Talent en Technologie lokaal en geven we met onze interne plusgroepen
extra uitdaging aan leerlingen die dat nodig hebben. Leren lezen doen we met het door de Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelde lesprogramma Success for All. Leerlingen werken hierbij groepsoverstijgend op hun eigen niveau. Ze werken in teams zodat ze naast
lezen ook andere vaardigheden ontwikkelen, zoals: elkaar helpen, naar elkaar luisteren en samenwerken.
De komende jaren ligt onze focus op het verder ontwikkelen van een gezamenlijke, lerende organisatie en een professionele cultuur in de school. Wij doen dit aan de hand van de aanpak leerKRACHT. Als toekomstig directeur is jouw positief coachende rol hier belangrijk
in. De ontwikkeldoelen voor de komende jaren zijn opgenomen in ons schoolplan. Je concretiseert samen met het team de ontwikkelpunten en zorgt voor de realisatie hiervan. Hierbij heb je oog voor de werkdruk en kun je prioriteiten stellen. Als toekomstig directeur
heb je ook een belangrijke rol in het uitdragen en promoten van onze school.
 
Als directeur maak je deel uit van het directeurenoverleg PO binnen Openbaar Onderwijs Groningen. Hier vindt collegiaal overleg plaats en worden gezamenlijk afspraken gemaakt binnen de vastgestelde kaders van onze organisatie. Het college van bestuur is verantwoordelijk
voor de aansturing van de directeuren en hebben hierin een evenwichtige verdeling gemaakt tussen de scholen en portefeuilles. Een team van professionals van het ondersteuningsbureau adviseert en ondersteunt de directeur op diverse expertisegebieden waaronder
onderwijskwaliteit, financiën, HR, huisvesting, facilitaire zaken, communicatie, inkoop, ICT, juridisch en concern control.
Ben je een startende directeur, dan word je gecoacht door een van onze eigen ervaren directeuren. Hij of zij gaat je begeleiden en meenemen in het directeurschap. Zo word je ondersteund op het gebied van strategische en beheerszaken, maar ook op het gebied
van personeelszaken en onderwijskundige aansturing. Samen met de ervaren directeur maak je afspraken op maat over de inhoud van de begeleiding en wat jij nodig hebt om je op deze plek te ontwikkelen tot een autonome, integraal verantwoordelijke directeur,
die intensief samenwerkt met het team.
 

Functie-eisen
Je beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau op onderwijskundig gebied. Je hebt de schoolleidersopleiding PO afgerond of bent bereid deze te gaan volgen.

Wij zoeken een directeur die:

 • zich verbonden voelt met onze doelgroep en weet wat zij nodig hebben;
 • in staat is om onze schoolcultuur en diversiteit op een positieve en stimulerende manier uit te dragen;
 • zichtbaar, benaderbaar en verbindend is voor de leerlingen, ouders en het team;
 • binnen heldere kaders positief en coachend leiding geeft;
 • kwaliteiten van medewerkers ziet en medewerkers in hun kracht zet;
 • bijdraagt aan het proces naar een gezamenlijke, lerende organisatie en professionele cultuur in de school;
 • veranderingsprocessen in gang kan zetten, kan begeleiden en kan borgen binnen de school;
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden en contactuele eigenschappen;
 • daadkrachtig en besluitvaardig is als een situatie daar om vraagt;
 • het onderwijskundig en personeelsbeleid planmatig en doelgericht vormgeeft;
 • een visie heeft die past bij onze visie en de ontwikkelingen binnen onze school, zoals: Stichting LeerKRACHT, samenwerkend leren en het taalprogramma Success for All;
 • goed zicht heeft op de ontwikkelingen binnen het onderwijs;
 • zicht heeft op  de onderwijskwaliteit van de school en deze bewaakt;
 • nauw samenwerkt met de andere schoolleiders binnen het bestuur en actief bijdraagt aan de onderlinge samenwerkingsverbanden (doorgaande leerlijnen PO/VO);
 • bij voorkeur een breed netwerk heeft en goed inspeelt op belangrijke ontwikkelingen in de wijk.

 
 

Salaris
Deze functie is gewaardeerd op schaal D11/D12 van de geldende CAO PO. Het bruto maandsalaris bedraagt maximaal € 4.971,- / € 5.651,- bij een volledige aanstelling. De inpassing van het salaris is afhankelijk van relevante kennis, ervaring en inschaling van
de kandidaat.
 

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.