Directeur De Klaroen Maarssen in Maarssen

De functie
Als je binnenkomt op De Klaroen voel je je al direct welkom. De prettige open sfeer, het team, de kinderen en de ouders zorgen voor een positieve energie in de school. Je gaat leiding geven aan een betrokken en stabiel team en bent het gezicht van de school.
Vanuit een heldere visie geef je richting aan de verdere ontwikkeling van de school en je faciliteert als meewerkend voorman/vrouw de inzet van de aanwezige talenten binnen het team. Je bent open minded, verbindend en benaderbaar maar durft ook te confronteren
als het om goed onderwijs gaat. Je hebt een inspirerende en coachende stijl van leidinggeven. Daarbij zie je de school als een professionele, lerende omgeving waarbij je het beste uit jouw team en leerlingen wilt halen.

De schoolresultaten en de tevredenheid onder ouders en teamleden zijn goed. Als directeur ga je aan de slag met het borgen én doorontwikkelen van gemaakte afspraken. Vanuit de inhoudelijke dialoog stimuleer je initiatieven voor meer eigentijds onderwijs. Je
staat open voor ideeën en meningen en komt op respectvolle wijze tot besluitvorming, waarbij het belang van de leerlingen en goed onderwijs centraal staat. Je bent communicatief sterk en weet de school in- en extern goed te presenteren. Het team ervaart in
jou vooral een prettig persoon die zakelijkheid combineert met mensgerichtheid.

Kortom: als directeur ben je op je plek op deze school, waar gemeenschapszin, betrokkenheid en enthousiasme heerst. Je waardeert wat al goed gaat, tegelijk benut je je frisse blik om ontwikkeling te blijven stimuleren zodat het team het beste uit de zichzelf
en de kinderen haalt. 

Ingangsdatum: 1 augustus 2022

Informatie over de organisatie
De Klaroen is een open, moderne christelijke basisschool, waar dagelijks 300 leerlingen verdeeld over 13 groepen onderwijs krijgen. Het team bestaat uit ca. 25 betrokken personeelsleden. De school is een echte wijkschool waar kinderen zich thuis voelen, gerespecteerd
worden en (zelfstandig) samen leren. De Klaroen biedt de kinderen een rijke, veilige en gestructureerde leeromgeving. De kinderen worden zo goed mogelijk voorbereid op het vervolgonderwijs en een actieve deelname aan de maatschappij. Vanuit een duidelijke
visie op het pedagogisch en didactisch klimaat, waarin betrokkenheid en oog voor verschillen centraal staan biedt de school goed, toekomstgericht onderwijs. Samen met De Klaroen Tienhoven vormt De Klaroen Maarssen één onderwijskundige eenheid; iedere school
heeft wel een eigen leidinggevende. De Klaroen is gecertificeerd als ‘een Betere Basisschool’.

De Klaroen is één van de dertien scholen (zestien locaties) van Vechtstreek + Venen, een stichting voor basisonderwijs met een protestants-christelijke grondslag in de gemeenten Stichtse Vecht, De Ronde Venen en De Bilt. De diversiteit onder de scholen is groot:
iedere school binnen de stichting heeft een eigen signatuur en maakt daarbij eigen keuzes. Vechtstreek + Venen is een ambitieuze stichting: we willen een goede werkgever zijn in een warme, inspirerende leeromgeving. Er is veel bereidheid om van elkaar te leren
in een stabiele veilige werkomgeving met volop ontwikkelmogelijkheden. We zien het als onze kerntaak innovatief, toekomstgericht onderwijs van hoge kwaliteit te bieden, waarbij onze scholen de verbindende factor vormen met de omgeving van het kind. Onze kernwaarden
zijn: vertrouwen, verbinding en vakmanschap.

Bekijk de websites van De Klaroen Maarssen, stichting
Vechtstreek + Venen en het introductiefilmpje
Vechtstreek en Venen, wie zijn wij? voor meer informatie.

Competenties en vaardigheden

 • Verbindend: je bent toegankelijk en benaderbaar (‘een mensenmens’) en zichtbaar voor kinderen, ouders, teamleden en omgeving.
 • Onderwijskundig leiderschap: je hebt de ambitie om kinderen zo goed mogelijk te bedienen en bewaakt de doorgaande lijn. Je bent reflectief en in staat om onderwijskundige ontwikkelingsprocessen goed te begeleiden.
 • Visionair: je bent inspirerend en in staat de heldere moderne visie op onderwijs te vertalen naar de praktijk, je vindt de balans tussen ‘aansluiten bij wat goed gaat en ontwikkeling’.
 • Professioneel leiderschap: je bent daadkrachtig, besluitvaardig, koersvast en stuurt dagelijks op de uitgangspunten van een professionele cultuur. Je geeft ruimte aan de professionele dialoog en stuurt op eigenaarschap en verantwoording afleggen.
 • Planmatig: je vertaalt ambities in hapklare doelen en werkt gestructureerd aan ontwikkeling en besluitvorming. Je weet daarbij de juiste prioriteiten te stellen.
 • Communicatief: je bent transparant en open naar team, ouders en de omgeving.

Functie-eisen

 • Je beschikt over een afgeronde schoolleidersopleiding.
 • Je hebt aantoonbare leidinggevende ervaring binnen het (primair) onderwijs en ervaring met onderwijskundige ontwikkelingen op zowel inhoud- als procesniveau. 
 • Jouw visie op onderwijs sluit aan bij het profiel van De Klaroen.
 • Je onderschrijft de strategische koers van Vechtstreek + Venen en levert een actieve bijdrage in het directieberaad. 

Vechtstreek + Venen biedt:

 • Een school in een kinderrijke wijk in een ruim schoolgebouw.
 • Een vlot en enthousiast team van professionals. 
 • Een school die goed aangeschreven staat.
 • Een school die onderdeel is van en verbinding heeft met de wijk; de populatie is een goede afspiegeling van de omgeving.
 • Een betrokken bestuur en staf die gericht zijn op ontwikkeling.
 • Een directieoverleg dat gericht is op verbinding vanuit het gesprek over de nieuwe strategische agenda.  

Schaal: €3537 – €5651 | D12 cao PO

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *