Directeur Dakpark in Rotterdam

**Ben jij een daadkrachtige en enthousiaste schoolleider? Dan zijn we op zoek naar jou!**

**Over BOOR**
OBS Dakpark is een school van BOOR, het schoolbestuur voor openbaar onderwijs in Rotterdam. Met ruim 3.800 medewerkers en zo’n 75 scholen dragen wij zorg voor het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken. En dat betekent dat je er niet alleen voor staat. Binnen ons grote schoolbestuur zijn er vele medewerkers actief om jou te ondersteunen in je werk. Experts op het gebied van huisvesting, financiën, onderwijskwaliteit en HR staan voor je klaar. Zo kun jij je focussen op de kern van je werk: de talenten van je leerlingen ontwikkelen, samen met het team. De basisscholen van BOOR zijn verdeeld in vier scholengroepen, die elk worden aangestuurd door een bovenschools directeur.

**OBS Dakpark**
Website: OBSDakpark.nl
Obs Dakpark is een kleine, veilige school met een zeer betrokken team. In de wijk Bospolder is veel saamhorigheid en dat is tot in school voelbaar en merkbaar. Het verborgen geheim van onze school is het grote binnenterrein: een geweldige binnentuin/speelplaats, waar kinderen naar hartenlust veilig kunnen spelen en ravotten. De school huisvest, naast de reguliere groepen, ook een LAN groep waar nieuwkomers worden opgevangen om zich de Nederlandse taal snel eigen te maken.

Ons team is leergierig en is volop in ontwikkeling. Er wordt hard gewerkt om het beste onderwijs voor de kinderen te realiseren in een fijn leer- en werkklimaat.
Ben jij een bouwer? We zoeken een inspirerende, empathische en daadkrachtige directeur die onze krachten bundelt en ons helpt verder invulling, sturing en vorm te geven aan de onderwijsverbeteringen die we hebben ingezet en met ons de visie verder aanscherpt.

**Onze speerpunten voor de komende jaren zijn:**
• Het verbeteren van de resultaten op de kernvakken, met een focus op het taal-leesonderwijs en het NT2 aanbod
• Het vergroten van de analyse vaardigheden ten behoeve van zicht op ontwikkeling, gerichte sturing en differentiatie (op basis van het 4D Model)
• Het vergroten van de ouderbetrokkenheid
• Het verstevigen van de positie van de school in de wijk

Ben jij onze nieuwe directeur? Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Solliciteer dan! Wil je meer weten over de procedure of functie, dan kun je je vragen stellen aan Barbera Everaars (waarnemend directeur OBS Dakpark) op telefoonnummer: 06 – 13837838
Sluitingsdatum vacature: 17 mei 2021
De gesprekken van de 1e ronde zullen plaatsvinden op 2-06-2021 en de 2e ronde op 10-06-2021.
We streven ernaar om voor de zomervakantie te kunnen starten met een nieuwe directeur (eventueel voor enkele dagen in de week)
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Onze directeur:

– Is in staat met enthousiasme, daadkracht en inspirerend leiderschap de ingezette ontwikkelingen met het team verder te implementeren, uit te bouwen en te borgen
– Stimuleert het team op een waarderende en inspirerende manier in het versterken van de professionele cultuur en de lerende organisatie
– Is een bouwer; een onderwijskundig leider met een sterke onderwijsvisie en zet zich in voor duurzame ontwikkeling en borging van resultaten
– Is planmatig, communicatief sterk, benut de expertise van het team en heeft voldoende empathisch vermogen
– Is benaderbaar en zichtbaar voor kinderen, ouders en teamleden en draagt zorg voor een veilig pedagogisch klimaat waarin alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *