Directeur Bedrijfsvoering/ Business Controller in Barneveld

Profiel directeur bedrijfsvoering/business controller

U bent samen met de twee directeuren onderwijs lid van het MT, dat formeel adviserend is aan het College van Bestuur, maar tegelijkertijd vanuit de visie van verbindend leiderschap wordt ingevuld. Vanuit uw eigen expertise op het gebied van bedrijfsvoering
en financiën heeft u een adviserende rol richting het bestuur en bent u belast met het mede ontwikkelen van het strategisch beleid. Daarnaast draagt u zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van het financieel meerjarenbeleid, houdt u toezicht op de uitvoering
van de begroting en bent u verantwoordelijk voor de ontwikkeling van integraal beleid op gebied van bedrijfsvoering en de uitvoering daarvan. U werkt op collegiale basis samen met de twee directeuren onderwijs en stuurt op de verbinding tussen bedrijfsvoering
en het primaire proces (vice versa). Uw opdracht is om met de coördinatoren van bedrijfsvoering  vanuit een attitude “leren en ontwikkelen” optimale randvoorwaarden ten behoeve van het primaire proces van onderwijs te faciliteren en creëren, zodat de directeuren
onderwijs in staat worden gesteld om integraal te sturen.

U bent tevens concern(business)controller en adviseert (on)gevraagd vanuit een onafhankelijke positie en multidisciplinaire oriëntatie. U geeft vorm en inhoud aan structuren voor effectieve en efficiënte planning & control gericht op borging van optimale bedrijfsvoering
binnen de onderwijsgemeenschap van De Meerwaarde, waarbij het bereiken van de strategische doelen, overeengekomen (beleids)doelen en kwaliteitsontwikkeling centraal staan. De concerncontroller heeft daarnaast deels een autonome positie en kan zonder tussenkomst
van de bestuurder, contact leggen met de RvT over vraagstukken en kritieke situaties op het gebied van Governance (incl. bestuurlijk functioneren, opvolgen van het toezichtskader, handelen conform gemaakte afspraken, integriteit).

U geeft inspirerend leiding aan de afdelingen Financiën & Administratie, ICT, P&O, HR, Facilitair, Gebouwenbeheer en Advies (Informatiemanagement, Marketing en Communicatie, Veiligheid, Inkoop en Arbo) en combineert uw academische werk- en denkniveau met ruime
leidinggevende ervaring. Vanuit overtuiging draagt u de protestants-christelijke identiteit uit. U bent verbindend, toekomstgericht, besluitvaardig, leergierig en sensitief en u heeft een sterke affiniteit met onderwijs.

Taken/verantwoordelijkheden

 • Verantwoordelijk voor de brede bedrijfsvoering en business control van De Meerwaarde waaronder Financiën & Administratie, ICT, P&O, HR, Facilitair, Gebouwenbeheer en Advies (Informatiemanagement, Marketing en Communicatie, Veiligheid, Inkoop en Arbo) in
  aansluiting op het onderwijs.
 • Bijdragen aan de kaderbrief en het Strategisch Beleidsplan, opstellen van de meerjarenbegroting, meerjarenformatieplan, de jaarlijkse schoolbegroting, de jaarrekening en de bestedingsplannen in afstemming met Financiën & Administratie.
 • Opstellen van het directieplan voor de integrale bedrijfsvoering in afstemming met de coördinatoren bedrijfsvoering, het Meerjaren Onderhoudsplan met de gebouwenbeheerder inclusief de bijpassende begrotingen en verslaglegging op het terrein van beheer.
 • (in afstemming met de betreffende coördinatoren) Opstellen van beleidsplannen op het gebied van ICT, P&O, HR, Facilitair, Gebouwenbeheer en Advies (Informatiemanagement, Marketing en Communicatie, Veiligheid, Inkoop en Arbo), en toezien op de uitvoering
  daarvan.
 • Adviseren van het College van Bestuur ten aanzien van overeenkomsten met gemeenten en andere externe partijen.
 • Adviseren van het College van Bestuur en de directie over de toewijzing van (deel) budgetten aan de afdelingen.
 • Informeren van de Raad van Toezicht bij vermoeden van misstanden, in het geval het College van Bestuur signalen dienaangaande negeert.
 • Verantwoordelijk voor een doelmatig verloop en een goede kwaliteit van de dienstverlening.
 • Deelnemen aan interne en externe overleggen over bedrijfsvoering, dan wel deze voorzitten.
 • Vertegenwoordigen van De Meerwaarde in formeel en informeel overleg.
 • Bijdragen aan de externe profilering en positionering van De Meerwaarde.

 

Kennis en vaardigheden

 • Academisch werk- en denkniveau. Door opleidingen en/of werkervaring verkregen.
 • Financieel (eind)verantwoordelijke ervaring in een bestuurlijk complexe organisatie.
 • Een mensgerichte en coachende leiderschapsstijl waarbij ontwikkeling van medewerkers en organisatie centraal staat.
 • Een goed ontwikkeld strategisch denkvermogen.
 • Sterke affiniteit met/ervaring in het onderwijs.
 • Draagt vanuit overtuiging de protestants-christelijke identiteit uit.
 • Financieel uitstekend onderlegd en daarnaast relevante kennis van en inzicht in de ontwikkelingen op de gebieden HR, P&O, ICT, facilitair en marketing.
 • Vaardigheid in het onderhandelen met interne en externe partijen.

Persoonsprofiel

 • Verbindend, (organisatie)sensitief, vertrouwenwekkend en integer.
 • Analytisch sterk en onderzoekend van aard. Kan eenvoud aanbrengen in complexe materie.
 • Proactief, neemt eigen verantwoordelijkheid en is aanspreekbaar op eigen en gemeenschappelijke verantwoordelijkheden.
 • Mensgerichte, collegiale leiderschapsstijl, dienend, toegankelijk en laagdrempelig.
 • Inspirerend, energiek en gedreven, innovatief en creatief.
 • Besluitvaardig, leergierig en sensitief.

Werken bij De Meerwaarde betekent werken in een collegiale, ambitieuze en innovatieve omgeving met professionele en betrokken collega’s met veel ruimte en mogelijkheden voor persoonlijke  ontwikkeling.

Inschaling en salariëring zijn mede afhankelijk van opleiding en ervaring, volgens de Cao voor het voortgezet onderwijs, schaal 14.

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *