Coördinator Passend Onderwijs in Maarssen

1. Bijdrage beleidsvoorbereiding ondersteuningsbeleid:

 • het adviseren van de toegewezen leidinggevende bij het ontwikkelen van ondersteuningsbeleid;
 • het jaarlijks (mede) opstellen van het ondersteuningsplan;
 • het leveren van een bijdrage aan de evaluatie van het ondersteuningsbeleid en aan de verantwoording hiervan o.a. aan het samenwerkingsverband (Sterk VO).

 2. (Mede) coördinatie en uitvoering ondersteuningsbeleid in de school:

 • het (mede) coördineren en bewaken van procedures, (externe) begeleiding en afspraken m.b.t. leerlingenondersteuning;
 • het zorgdragen voor de uitwerking van het ondersteuningsbeleid in het leerlingvolgsysteem volgens de afspraken in het ondersteuningsplan;
 • het organiseren van onderzoek(en) en/of speciale hulp m.b.t. zorgleerlingen, mede zorgdragen voor dossiervorming (OPP’s, eventueel arrangementen) t.b.v. zorgleerlingen;
 • het organiseren en voorzitten van en het deelnemen aan interne en externe overleggen m.b.t. zorgleerlingen;
 • het leveren van een bijdrage aan de evaluatie van het ondersteuningsbeleid in de school, o.a. door het aanleveren van geaggregeerde informatie over ondersteuningsactiviteiten, toetsresultaten en leerlingenbesprekingen;
 • bijdrage leveren aan het screenen van de dossiers van nieuwe (brugklas)leerlingen.

 3. Begeleiding en professionalisering van docenten:

 • het overdragen van kennis over leerlingenondersteuning aan collega’s (vakdocenten en persoonlijk begeleiders);
 • het ondersteunen en adviseren van collega’s bij het zoeken naar en gebruiken van leer- en hulpmiddelen;
 • het adviseren van collega’s over zorgleerlingen, bij didactische vragen, e.d.;
 • het begeleiden en coachen van collega’s bij het interpreteren van gegevens over de ontwikkeling van leerlingen, het mede opstellen van handelingsplannen en het  bewaken van het vervolg daarop;
 • het begeleiden en coachen van collega’s bij het afnemen van (eenvoudige) diagnostische toetsen en het invullen van (observatie)formulieren;
 • het observeren van (klassen)situaties teneinde advies te geven aan de collega’s voor aanpak van een zorgleerling;
 • het ondersteunen van collega’s in de contacten met ouders/verzorgers van zorgleerlingen.

 4. Overleggen en afstemmen van het zorg- en begeleidingsbeleid met de zorgcoördinator van Stichting VO de Vechtstreek. 

HBO werk- en denkniveau. Bijvoorbeeld: docent/leerkracht, (startend) orthopedagoog of HBO opleiding SPH en/of master SEN aangevuld met opleiding zorgcoördinator / coördinator passend onderwijs.

Kennis en vaardigheden

 • Goede kennis van de actuele ontwikkelingen binnen passend onderwijs
 • Ervaring in een soortgelijke functie binnen het voortgezet onderwijs
 • Kennis en ervaring bij het opstellen van OPP’s en arrangementsaanvragen.
 • Onderhouden van interne en externe contacten betreffende de 2e en 3e lijnszorg.
 • Affiniteit/ervaring met onze doelgroep.

Competenties

 • Samenwerkingsgericht
 • Proactief en zelfstandig
 • Verbindende teamspeler
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Pragmatische instelling (in oplossingen denken)
 • Stressbestendig
 • Goed in staat te reflecteren op het eigen handelen en gedrag, maar ook op dat van de teamleden.

Je inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *