Coördinator Passend Onderwijs in Den Haag

Voor het Roemer Visschier College zoeken wij per direct, of zo spoedig mogelijk een

Coördinator Passend Onderwijs 
0,8 fte

Het betreft een reguliere functie. Bij gebleken geschiktheid kan de tijdelijke aanstelling omgezet worden in een vaste aanstelling. 

Werkzaamheden

De coördinator werkt binnen het team Passend Onderwijs. In dit team zitten naast de ondersteuningsbegeleider ook de leerjaarcoördinatoren. Er wordt intensief samengewerkt met mentoren, taal- en rekenondersteuners, schoolmaatschappelijk werk en coaches. De coördinator:

 • handelt naar de ontwikkelingen van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West (verder: SWV);
 • stelt onder andere het jaarplan Passend Onderwijs op in samenspraak met de school;
 • levert door onderzoek en advisering een bijdrage aan de beleidsontwikkeling en uitvoering op het terrein van passend onderwijs in de school. Dit houdt het volgende in:
  • Het bijhouden en analyseren van externe en interne ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs en de school hierover te informeren;
  • Het voorbereiden, opstellen, vormgeven en evalueren van het beleid passend onderwijs als afgeleide van het stedelijk beleid Passend Onderwijs en coördinatie van de uitvoering de activiteiten;
  • Het beheren van de beschikbaar gestelde middelen ten behoeve van de uitvoering van het beleid;
  • Het in concept voorbereiden van de begroting, jaarrekening en jaarverslag van de coördinatie van het samenwerkingsprogramma Passend Onderwijs en de middelen voor de extra ondersteuning.
 • legt over de activiteiten verantwoording af aan de rector;
 • coördineert de ondersteuning in de school in samenspraak met teamleiders en andere direct betrokkenen;
 • is bekend met Onderwijs Transparant;
 • onderhoudt in overleg de externe contacten betreffende de 2e en 3e lijnszorg en ondersteunt (op verzoek) de mentor bij het onderhouden van deze contacten;
 • is mede verantwoordelijk voor de trajectbegeleiding van leerlingen met extra ondersteuning (aanname, het opstellen van opp, begeleiding, evaluatie);
 • ondersteunt, indien gewenst, bij gesprekken tussen ouders en mentoren/teamleiders ten behoeve van de leerling.
 • geeft advies aan de teamleider met betrekking tot de aanname van zorg- en risicoleerlingen;
 • ondersteunt de teamleider bij de evaluatie van het zorgbeleid van de school en doet voorstellen tot aanpassing en/of verbetering;
 • is en houdt zich op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen binnen Passend Onderwijs;
 • vervult de rol van aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • vervult de rol van anti-pestcoördinator.  

 

Opleiding

HBO werk en denk niveau. HBO opleiding SPH en/of master SEN aangevuld met opleiding zorgcoördinator is een pré evenals een opleiding orthopedagogie op WO niveau.

Kennis en vaardigheden

 • Goede kennis van actuele ontwikkelingen binnen passend onderwijs (handelt naar de ontwikkelingen van het SWV);
 • Heeft ervaring in soortgelijke functie (intern zorgcoördinator) binnen het voortgezet onderwijs; achtergrond in maatschappelijk werk is een pré;
 • Kennis en ervaring bij het opstellen van handelingsplannen en arrangementsaanvragen;
 • Onderhouden van contacten met ketenpartners;
 • Affiniteit/ervaring met onze doelgroep.

 
Competenties

 • Samenwerkingsgericht;
 • Teamspeler;
 • Verbindend;
 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Pragmatische instelling (denkend in oplossingen);
 • Stressbestendig;
 • Goed in staat  te reflecteren op het eigen handelen en gedrag, maar ook op dat van de teamleden.

 

– We investeren in uw professionalisering;
– Een prettige en open werkomgeving in een sprankelende organisatie;
– Arbeidsvoorwaarden en inschaling conform CAO-VO schaal 11.
 

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *