Coördinator/Kerndocent Volwasseneducatie (aandachtsgebied Inburgering) in Helmond

ROC Ter AA realiseert beroepsonderwijs, volwassenenonderwijs en algemeen vormend onderwijs. Daarbij begeleiden wij jongeren en volwassenen naar de toekomst. Dat doen we door samen met hen de passie en het succes te zoeken in vakmanschap en werk, deelname
aan de maatschappij en investeren in ‘een leven lang ontwikkelen’. 
 
Met landelijk een zesde plaats in de Keuzegids Mbo 2022 zijn we een goed roc. We zijn zelfs de beste van Brabant én Limburg en daar zijn we trots op. Als roc houden we ons aan drie beloftes: We kennen elkaar, Met ons kom je verder én Je weet bij ons waar je
aan toe bent. Deze vormen de rode draad in ons beleid. 
  
Naast onze drie beloftes doen we er alles aan om op school een goede sfeer te creëren voor iedereen.  
Het is onze ambitie om voor studenten en bedrijven in de regio de beste keus te zijn

 
Team Volwasseneneducatie 
Het team Volwasseneneducatie verzorgt NT1- en NT2-onderwijs, aan zowel laag-, midden- als hoogopgeleiden. Zo leren wij mensen voor wie het Nederlands de moedertaal is, (beter) lezen en/of schrijven. Ook hebben we inburgeringscursussen op alle niveaus voor nieuwkomers
(ook voor zelfmelders) en NT2-cursussen voor mensen die niet verplicht zijn om in te burgeren, maar de Nederlandse taal wel beter willen beheersen. Er zijn intensieve en minder intensieve taalcursussen, al dan niet gecombineerd met een traject gericht op werk,
een vervolgopleiding of opvoeding en maatschappelijke participatie. Sommige cursussen geven wij op de werkvloer, op de locatie van een bedrijf. Ook in het mbo zijn wij actief. We geven daar bijlessen Nederlands en extra ondersteuningslessen op het gebied van
taal en studievaardigheden aan (ex-)inburgeraars die zijn doorgestroomd naar het mbo.    
 
Wij zijn op zoek naar een Coördinator/ Kerndocent Volwasseneneducatie (aandachtsgebied Inburgering), waarbij een deel van de taakverdeling afgestemd wordt met de andere kerndocent binnen het team.  

Wat houdt de functie in? 
De taken van een coördinator/kerndocent bestaan uit het coördineren van dagelijkse zaken, zoals o.a.: plaatsen van cursisten, potentiële cursisten te woord staan, roosterzaken, inhoudelijke vraagbaak, contacten met opdrachtgevers/klanten. Daarnaast zoeken we
iemand die het onderwijs voor deze doelgroep weet te innoveren (zowel qua inhoud als qua organisatie).  
 
Elke kerndocent binnen Volwasseneneducatie heeft zijn/haar eigen specifieke aandachtsgebied.  Jouw aandachtsgebied wordt Inburgering. Per 1 januari 2022 is de nieuwe Inburgeringswet ingevoerd. Deze nieuwe wet geeft gemeenten de opdracht om inburgeringstrajecten
op maat aan te bieden. Als coördinator/ kerndocent Inburgering ben je ook voor de gemeente Helmond en de Peelgemeente aanspreekpunt en ben je verantwoordelijk voor de rapportages.  
Tevens zal de coördinator/ kerndocent vanuit zijn/haar rol contactpersoon zijn voor Blik op Werk (zorgt voor het keurmerk via een audit) en ook voor DUO (deze zorgen voor de lening van de inburgeraar).  
Ook heeft de coördinator/ kerndocent een belangrijke taak als het om de processen gaat. Hierbij zal hij/zij de processen monitoren en bewaken en deze waar nodig verbeteren. 

De overige taken zijn: 

 • Het zorgdragen voor de professionalisering van de teamleden, kartrekker voor (nieuw) cursusaanbod, opstellen van offertes en afstemmen met opdrachtgevers; 
 • Roostering, vervangingen, jaartaken maken en bespreken; 
 • Uitstroom, doorstroom, plaatsingen van cursisten binnen groepen; 
 • Rapporteren en verantwoorden t.b.v. keurmerk verlenende instanties en opdrachtgevers; 
 • (Vakgroep) overleg voorbereiden en bijwonen, teamvergaderingen voorzitten, werkgroepen aansturen, deelnemersgesprekken; 
 • Het bijwonen van landelijke (mbo-)bijeenkomsten; 
 • Samenwerking zoeken met het mbo middels projecten als Taaldorp en Schrijfmaatjes; 
 • Contracten van de cursisten afstemmen met de deelnemersadministratie;  
 • Facturen van de inburgeringstrajecten afstemmen en monitoren met de afdeling Financiën.  

 
 

Wat vragen we van je? 
Passie voor de doelgroep | Weet van aanpakken | Teamspeler | Sociaal en communicatief sterk | Coachend vermogen | Coördinerende capaciteiten 

 • Afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur een docentenopleiding en een NT2 certificaat; 
 • Relevante werkervaring binnen het onderwijs en bij Volwassenenonderwijs; 
 • Ervaring en affiniteit met de doelgroep; 

Wat kunnen wij jou bieden? 
Wij helpen je bij het herkennen, ontwikkelen en benutten van je talenten en vaardigheden, zowel op vakinhoudelijk als op persoonlijk vlak. Je gaat deel uitmaken van een leuk, gedreven team. Je ontvangt een tijdelijk contract met mogelijkheid tot verlenging. De
functie is ingeschaald in schaal LC cao mbo, maximaal €5.018 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband. Dit is exclusief 8% vakantiegeld. We bieden daarnaast een eindejaarsuitkering van 8,33%, een bijdrage in de ziektekosten en een aantal collectieve
verzekeringen.  

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *