Conrector havo

Conrector havo: klas 2,3,4 en 5 havo, regulier en tweetalig onderwijs
 

Welkom op Het Schoter. Wij zijn een school voor vwo, tweetalig vwo, havo, tweetalig havo, mavo en tweetalig mavo in Haarlem-Noord. We maken deel uit van de Dunamare Onderwijsgroep.
 
Wij zijn op zoek naar
een conrector die leiding gaat geven aan de havo-afdeling. De conrector is integraal verantwoordelijk voor de afdeling en maakt daarnaast deel uit van de schoolleiding. De afdeling bevat klassen die tweetalig én regulier onderwijs genieten. Momenteel bestaat
de schoolleiding uit vijf personen (rector, conrector/plaatsvervangend rector en drie conrectoren). De conrector legt verantwoording af aan de rector.
De conrector is verantwoordelijk voor:
·    het aansturen/leiding geven en coachen van de mentoren en de docenten die tot de afdeling behoren;
·    de inhoud en de uitvoering van het begeleidingsprogramma;
·    de inhoud en uitvoering van buitenschoolse activiteiten (excursies) en schoolfeesten;
·     het realiseren van de wettelijke urennorm voor alle leerlingen in de afdeling;
·     het vormgeven aan onderwijsverbetering binnen de afdeling en de implementatie daarvan;
·     de opbrengsten van de afdeling (in-, door- en uitstroom) en het nemen van maatregelen om die opbrengsten te verbeteren;
·     het bewaken van de leerprestaties en het (laten) bijhouden van het leerlingvolgsysteem;
·     het personeelsbeleid in de afdeling: 
           het voeren van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken;
           het aanspreken van collega’s (indien zij hun werk niet naar behoren uitvoeren of indien zij hun werk juist heel goed uitvoeren);
           personeelszorg (bij ziekte of andere bijzondere omstandigheden);
·    het aanleveren van gegevens voor de begroting en de bewaking daarvan;
·    het niet-lesgebonden programma van de afdeling.
 
Daarnaast:
·      heeft de conrector een schoolbrede portefeuille
·      denkt de conrector actief mee over het totaalbeleid van de school;
·      heeft de conrector affiniteit met tweetalig onderwijs;
·      vertegenwoordigt de conrector de school bij bijzondere gebeurtenissen ten aanzien van de leerlingen en/of ouders zoals bij ouderavonden, ernstige ziekte of het overlijden van een leerling of zijn/haar naaste(n).
 
Vereiste kennis en ervaring
·         Een afgeronde HBO-, of universitaire opleiding.
·         Ervaring in een leidinggevende functie.
·         Kennis van tweetalig onderwijs of de bereidheid deze kennis te verwerven.
·         Ervaring op het gebied van integraal leidinggeven binnen een professionele cultuur.
·         Ervaring met het aansturen van veranderingsprocessen en opbrengstgericht werken.
·         Ervaring met het aansturen van onderwijskundige veranderingen/verbeteringen.
·         Ervaring met het aansturen van didactische en pedagogische veranderingen/verbeteringen.
 
We zoeken een conrector die
·         oog heeft voor de mens in de organisatie en zichtbaar is voor leerlingen, ouders en medewerkers;
·         een stevige, toegankelijke persoonlijkheid heeft en natuurlijk overwicht;
·         open en soepel communiceert en humor heeft;
·         de onderwijs visie en pedagogische visie van Het Schoter omarmt, door ontwikkelt en uitdraagt.
 
Klinkt dat goed? Lees dan vooral verder, we vertellen je graag meer.
 

Inschaling is afhankelijk van de ervaring.

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *