conrector bedrijfsvoering in Rotterdam

Het Zuider Gymnasium
Het Zuider Gymnasium is het enige categorale gymnasium in Rotterdam-Zuid. Het is een vernieuwende school met 650 leerlingen die gepersonaliseerd onderwijs hoog in het vaandel heeft staan.
De leerlingen, docenten en ouders gaan op een respectvolle en open wijze met elkaar om. Onze docenten bekijken samen met de leerlingen wat hen motiveert en wat hun talenten zijn. Zo kan elke leerling een persoonlijk onderwijsprogramma volgen om het beste uit
zichzelf te halen. Gedifferentieerd lesgeven en vakoverstijgende samenwerking zijn dan ook kernbegrippen in ons onderwijs. Ook zetten we onderzoekend leren en ICT in en besteden we veel aandacht aan studievaardigheden. Onze docenten bezoeken ook elkaars lessen
en overleggen met elkaar over het onderwijs aan getalenteerde leerlingen.
Het Zuider Gymnasium is een begaafdheidsprofielschool en vervult een regiofunctie in het aanbieden van onderwijs aan slimme kinderen. In dit kader werkt de school heel nauw samen met de Zuider gymnasiumbasisschool. Hierdoor kunnen voor hoogbegaafde en hoogintelligente
leerlingen goede doorlopende leerlijnen vanuit het basisonderwijs tot en met het gymnasiumdiploma worden gerealiseerd.
Begin 2022 is het Zuider Gymnasium verhuisd naar het monumentale gebouw van het voormalige Zuiderziekenhuis aan de Groene Hilledijk. Het heeft daarmee zijn centrale functie in Rotterdam-Zuid teruggekregen als plaats waar toonaangevend onderwijs wordt gegeven
aan talentvolle jongeren uit Rotterdam-Zuid en de randgemeenten. De inrichting en indeling van het nieuwe schoolgebouw is nauw afgestemd op het onderwijsconcept van persoonlijke leerroutes en ander maatwerk. Innoverend hierbij zijn de ICT-faciliteiten die
hybride onderwijs faciliteren.
Het Zuider Gymnasium maakt onderdeel uit van CVO Rotterdam e.o. (www.cvo.nl). Hierdoor worden de uitvoerende en ondersteunende werkzaamheden zoveel mogelijk ondergebracht in de Shared Service Organisatie (SSO) van CVO. De schoolnabije
ondersteunende werkzaamheden worden door het onderwijsondersteunend personeel op de school uitgevoerd. De conrector bedrijfsvoering maakt deel uit van het bedrijfsvoerdersoverleg (BO) binnen CVO. Dit overleg- en adviesorgaan wordt door het lid RvB met portefeuille
bedrijfsvoering voorgezeten. De conrector bedrijfsvoering vertegenwoordigt daar het Zuider Gymnasium en neemt deel met mandaat van de rector.
Het Zuider Gymnasium heeft de opdracht om nauw samen te werken met het Marnix Gymnasium. Dit met als doel om vanuit CVO sterk gymnasiaal onderwijs aan te bieden in Rotterdam en omgeving. De managementteams van beide scholen trekken bij de vormgeving van de
samenwerking gezamenlijk op.
 
De directie
De directie van het Zuider Gymnasium bestaat uit een rector, een conrector onderwijs, een conrector bedrijfsvoering en afdelingsleiders met eigen portefeuilles die elk een onderwijsteam aansturen. De zes leerjaren zijn verdeeld over de afdelingsleiders. Hierdoor
wordt de kleinschaligheid bereikt waardoor iedere leerling de aandacht krijgt die hij of zij verdient.
 
De opdracht
Het Zuider Gymnasium is een ondernemende school die zich voortdurend wil blijven ontwikkelen. Een belangrijke verantwoordelijkheid van de directie is het stimuleren van de gewenste veranderingen. Dit vraagt van de conrector bedrijfsvoering creativiteit en gedrevenheid
om met beschikbare mensen en middelen (financiën, huisvesting en ICT) de gewenste koers te realiseren.
 
Functieprofiel en verantwoordelijkheden
Samen met de andere leden van de directie draagt de conrector bedrijfsvoering de verantwoordelijkheid voor het schoolbeleid als geheel. Daarnaast is hij in het bijzonder integraal verantwoordelijk voor de portefeuilles financiën, huisvesting en ICT. Ook de
aansturing van het onderwijsondersteunend personeel (OOP) behoort tot het takenpakket.
De conrector bedrijfsvoering is een betrouwbare en kundige leidinggevende en adviseur op het terrein van bedrijfsvoering. Hij fungeert als het financiële geweten van de organisatie, bewaakt de begroting, gestelde kaders, kent het verhaal achter de cijfers,
kan ‘over de euro’s heen kijken’, denkt mee en zoekt naar oplossingen. Hij heeft een brede scope, ideeën over de ontwikkeling van de school en levert een bijdrage aan de CVO-brede beleidsontwikkeling en sturing.
De conrector bedrijfsvoering werkt nauw samen met de afdelingen ICT, Hufa en Financiën van de SSO van CVO.

 

Competenties
 
Verbindende samenwerker
De conrector heeft te maken met veel partijen, zowel intern als extern. Het is belangrijk dat hij de (verschillende) belangen van partijen kan verbinden tot een optimaal resultaat en daarin tactisch opereert zonder koers te verliezen. Hij voelt aan wat er op
de school en rond de organisatie leeft en is daarbij betrokken. Hij communiceert open, constructief en helder en is een soepele schakel in het proces van beleid en de uitvoering ervan in de organisatie.
 
Daadkracht
In zijn handelen is de conrector gericht op resultaten. Hij weet stevig en consistent benaderingen, richtlijnen en spelregels te formuleren en te hanteren. Hij houdt daarbij zowel de gemeenschappelijke ambities als de diverse belangen goed voor ogen. Hij doorziet
een situatie snel en is doortastend bij het nemen van beslissingen. Hij neemt anderen mee in zijn afwegingen en informeert betrokkenen op basis van visie en overtuigingen. Hij slaagt er uitstekend in om beslissingen zowel mondeling als schriftelijk toe te
lichten en het draagvlak daarvoor te realiseren. Hij bewaakt vervolgens zorgvuldig het proces van implementatie.
 
Ondernemerschap
Van nature denkt en handelt de conrector vanuit het perspectief van kansen en mogelijkheden. Hij beschikt over het vermogen om met behulp van de contacten te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en onderneemt daarop actie. Hij weet met originele en aansprekende
ideeën en oplossingen te komen in relatie tot ontwikkelingen in de school. Op grond van een gedegen analyse van de beschikbare informatie komt hij tot nieuwe scenario’s en werkwijzen, passend bij het Zuider Gymnasium.
 
Strategisch leiderschap
De conrector beschikt over een langetermijnvisie met betrekking tot de invulling van het bedrijfseconomische domein van de school. Hij kan hieraan gerelateerde doelstellingen formuleren en deze op een aansprekende manier overbrengen. Op grond van zijn strategisch
vermogen is hij in staat om snel te schakelen tussen verschillende niveaus en krachtenvelden binnen en buiten de organisatie. Hierbij kan hij ook de strategische doelstellingen van CVO vertalen naar strategieën voor de school. Hij heeft niet alleen oog voor
de gewenste en beschikbare professionele kwaliteit, tijd en middelen, maar stelt ook prioriteiten.
 
Omgevingsbewustzijn
De conrector is goed geïnformeerd over maatschappelijke, personele, organisatorische en externe ontwikkelingen. Hij weet deze kennis effectief te benutten voor de eigen organisatie en/of functie en verbindt deze met de school. Daarbij houdt hij rekening met
de belangen van de individuele professional, het team, de school en de CVO-partners.
 
Organisatiesensitiviteit
De conrector beschikt over goede communicatieve vaardigheden en erkent het belang van interne en externe communicatie met medewerkers, leerlingen, ouders en andere stakeholders. Hij is uitnodigend, toegankelijk en prettig in de omgang. Hij is gericht op de
ontwikkeling van talenten en weet mensen te motiveren. Hij wekt vertrouwen door zijn integriteit, die blijkt uit zijn transparante wijze van communiceren en luisterend vermogen.
 
Overige functie-eisen

  • Leidinggevende ervaring, bij voorkeur in het voortgezet onderwijs.
  • Kennis en ervaring met financiën, bedrijfsvoering en integraal management.
  • Kennis, oog en initiatief voor het verkrijgen van aanvullende financiële middelen, zoals subsidies.
  • Aantoonbare kennis en affiniteit met ICT-vraagstukken.
  • Hbo-plus/academisch werk- en denkniveau.

Arbeidsvoorwaarden

  • Betrekkingsomvang: 0,5 fte
  • Ingangsdatum: 1 augustus 2022
  • Eerste jaar tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste benoeming
  • Salarisschaal 14

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *