Conrector bedrijfsvoering in Den Haag

Het Haags Montessori Lyceum (HML) maakt onderdeel uit van de Stichting VO Haaglanden en is gelegen in het Benoordenhout. Het HML leidt op voor mavo, havo, atheneum en gymnasium. Leerlingen werken op hun eigen leerlijn en elke leerling heeft een coach.
Daarnaast is er onderscheid tussen instructietijd (docentgestuurd) en begeleidingstijd (taakgestuurd). 

Vanaf het schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met een dependance mavo/havo voor ambitieuze doeners aan de Neuhuyskade. Daar leren en werken we in een gebouw met werkplaatsen, instructie- en studieruimtes. Op de nieuwe locatie krijgen de brugklassers met een
mavo- of mavo/havo-advies montessorionderwijs. Bijzonder zijn de projecturen waarin theorie verbonden is aan praktische opdrachten. De mavo/havo-locatie is een actieve school waar leerlingen – onder begeleiding – kunnen werken aan opdrachten en huiswerk.

“Leren leidinggeven aan jezelf in verbinding met anderen”: zo luidt onze missie. We werken hieraan vanuit de montessorimethode binnen het reguliere onderwijssysteem. Ook in ons leiderschap binnen de school passen we deze missie toe. De afgelopen jaren is er
binnen het HML bedrijfsbureau gewerkt aan het professionaliseren van de ondersteuning van het onderwijs. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een jaarplan voor het HML-bedrijfsbureau.

De directie van het HML bestaat op dit moment uit een rector en een conrector onderwijs. Per het nieuwe schooljaar wordt de directie uitgebreid met een conrector bedrijfsvoering.

Het HML zoekt per 1 september 2022, of zoveel sneller als mogelijk, een 

Conrector bedrijfsvoering 1.0 fte
 
Werkzaamheden
Samen met andere leden van de directie draagt de conrector bedrijfsvoering de verantwoordelijkheid voor het schoolbeleid als geheel. Daarnaast is de conrector bedrijfsvoering in het bijzonder integraal verantwoordelijk voor de portefeuilles financiën, huisvesting,
ICT, administratie (leerling en personeel), roostering en schoolfaciliteiten en adviseert de rector op deze gebieden.
De conrector bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor een goede samenwerking binnen de portefeuilles tussen de Stichting VO Haaglanden en het HML en met de oudervereniging van het HML.
De komende jaren zullen voor de conrector onderwijs in het teken staan van het verder professionaliseren van de dienstverlening, het verduurzamen van de interventies uit het Nationaal Programma Onderwijs plan en het voorbereiden van de renovatie/nieuwbouwplannen
voor het HML.
De conrector bedrijfsvoering geeft leiding aan het hoofd administratie, het hoofd facilitaire dienst, het hoofd ICT, de roostermakers,  de medewerker van de mediatheek en de eerste medewerker financiële administratie.
De conrector bedrijfsvoering ondersteunt de rector in algemene zin bij (beleidsmatige) financiële en algemene beheerszaken (waaronder AVG, ICT), (meerjaren) beleidsontwikkeling en -uitvoering en geeft adviezen. Daarnaast coördineert de conrector bedrijfsvoering
de begrotingscyclus en beheert de formatie, financiële middelen en de aanbestedingstrajecten.
 
Profielschets 
Wij zijn op zoek naar een conrector bedrijfsvoering die voldoet aan het volgende profiel: 

  • De conrector bedrijfsvoering heeft HBO/WO- werk- en denkniveau.
  • De conrector bedrijfsvoering heeft aantoonbare ervaring in het aansturen van teams binnen een non-profit organisatie en is in staat zich de onderwijsomgeving snel eigen te maken.
  • Aantoonbare ervaring met het beheer van financiële middelen en budgettering.
  • De conrector bedrijfsvoering bewaakt in het team van schoolleiding en teamleiders de vastgestelde beleidskaders en draagt deze actief uit.
  • De conrector bedrijfsvoering heeft een open en lerende houding. Zo zorgt hij/zij er pro-actief voor op de hoogte te blijven van ontwikkelingen rondom de deelgebieden van zijn of haar taak.
  • De conrector bedrijfsvoering is communicatief sterk en in staat tot samenwerken met de verschillende stakeholders van het HML. 
  • De conrector bedrijfsvoering is daadkrachtig, resultaatgericht, analytisch sterk en kan cyclisch en gestructureerd werken. 

 
Van de conrector bedrijfsvoering verwachten wij:

  • dat hij /zij de pedagogische uitgangspunten deelt die horen bij de montessorimethode en dit zichtbaar terug laat komen in zijn stijl van leidinggeven
  • dat hij / zij in staat is om vergezichten te verbinden aan een pragmatische houding
  • dat hij/ zij in staat is om verschillende rollen op zich te nemen, passend bij de specifieke situatie: coachend leidinggeven, kaders stellen, faciliteren

 
Verder informatie en procedure 
Het gaat om een aanstelling van minimaal 0,8 en maximaal 1,0 fte.
Het gaat om een functie in salarisschaal 13.
Sollicitatiebrieven kunnen gericht worden via Meesterbaan aan Conny van der Zande,
za@hml.nl, rector van het HML.
 

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *