Conrector Agora

Wegens pensionering van 2 collega’s zijn wij op zoek naar een conrector Agora en per medio november 2020 een conrector Vmbo G/TL. Een van de vertrekkende conrectoren is op dit moment benoemd als plaatsvervangend rector. Vervanging van deze functie behoort
tot de mogelijkheden. Wij bieden voor beide functies een dienstverband voor een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.
Voor beide functies geldt een minimale beschikbaarheid van 0,8 fte.

Functieprofiel:
– Heeft een duidelijke visie op de werkelijkheid van Agora, op eigentijds onderwijs, waarin naast kwalificatie ook aandacht is voor socialisatie en persoonsvorming. Heeft een duidelijk beeld van wat in deze omgeving verstaan wordt onder onderwijskwaliteit en
hoe daarop gestuurd moet worden.
– Is een goede communicator. Stemt communicatie af op doelgroepen binnen en buiten school en weet het vertrouwen te winnen van leerlingen, ouders en teamleden. Wil zich verdiepen in de leerlingen.
– Is transparant over alle facetten van de organisatie incl. financien.
– Is een verbinder. Kan in veranderprocessen stakeholders meenemen op een zorgvuldige en inspirerende wijze en straalt daarbij rust en wijsheid uit.
– Brengt de buitenwereld naar binnen en de binnenwereld naar buiten.
– Beschikt over een relevant netwerk, zowel binnen als buiten het onderwijs.
– Geeft met passend voorbeeldgedrag richting en sturing aan het team, onder meer door het stellen, evalueren en bereiken van doelen. Kan de leiding nemen wanneer dat nodig is en loslaten op andere momenten.
– Heeft aantoonbare ervaring met veranderprocessen in het onderwijs en heeft mentaal afscheid genomen van het reguliere onderwijs.
 

Inschaling gebeurt volgens CAO VO schaal 13.

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *