Business consultant IT Pleysier College in Den Haag

Laat jij een ander licht op deze organisatie schijnen?
Het Pleysier College is een schoolbestuur in de regio Haaglanden met 5 scholen en ongeveer 700 leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, in drie gemeenten, verbonden met vier samenwerkingsverbanden passend onderwijs en een groot aantal relaties met veel
maatschappelijke (partner-)organisaties en een omzet van ongeveer € 18 miljoen.
De circa 210 medewerkers van het Pleysier College handelen vanuit onderstaande missie.
Wij begeleiden jongeren in hun ontplooiing tot zelfbewuste, zelfredzame en verantwoordelijke volwassenen die zich blijven ontwikkelen. Met vertrouwen in zichzelf, anderen en de toekomst vinden zij een bij hen passende plaats in de maatschappij.

Binnen het Pleysier College is het proces vormgegeven vanuit de begrippen van het Rijnlands denken: verbinding, vertrouwen, vakmanschap en inspiratie waarbij de leerling en de docent (het primair proces) centraal staat. Verantwoording en verantwoordelijkheid
worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd, met sturingskracht voor directeuren. Op deze wijze wordt het eigenaarschap en streven naar gedeeld leiderschap in de organisatie versterkt.
De steeds weer veranderende samenleving, met steeds snellere technologische, digitale en demografische ontwikkelingen, vraagt om wendbaarheid en flexibiliteit van de organisatie en haar medewerkers.
Daarnaast floreert het primaire proces optimaal als ook de secundaire processen binnen de organisatie goed georganiseerd zijn.

Het Bestuursbureau
De hierboven genoemde ondersteuning van het primair proces vindt plaats vanuit het Bestuursbureau. De verschillende adviseurs ondersteunen vanuit hun expertise de collega’s in het primair proces. Het team bestaat uit vijf adviseurs, een gedragswetenschapper
en drie administratieve krachten die de beleidsterreinen administratief ondersteunen. Daarnaast is er een bestuurssecretariaat en een controller.
Het realiseren van de missie van het Pleysier College en haar maatschappelijke opdracht vergt het nodige van de organisatie en stelt belangrijke voorwaarden op het gebied van de (professionaliteit van de) medewerkers, ict, financiën, huisvesting, communicatie
en de administraties.

De functie
Als business consultant IT voer je de regie over het totale speelveld van IT. Vanuit deze rol  werk je nauw samen met de functioneel beheerder, externe leveranciers, directeuren van de scholen, de IT portefeuillehouders, zijnde een tweetal schooldirecteuren
en de directeur Bestuursbureau. Natuurlijk sluit je qua dienstverlening aan op de vragen vanuit de organisatie en vervul je daarbij de rol van accountmanager, adviseur, beleidsmaker, projectmanager, contractmanager en regisseur.
Vanuit je kennis en ervaring haal je de behoefte in de organisatie op en heb je oog voor de ontwikkelingen in het onderwijs en technologie. Je schat de kansen en risico’s van ontwikkelingen goed in en vertaalt deze naar concrete voorstellen. Vanzelfsprekend
doe je dat in samenspraak met gebruikersgroepen, functioneel beheerder, stafmedewerker Onderwijs & Kwaliteit, IT portefeuillehouders en directeur Bestuursbureau.
Als adviseur snap je als geen ander dat het primair proces leidend is en werk je vraaggericht en vooral ook samen aan de juiste oplossingen/toepassingen. Daarbij heb je continu oog voor de organisatiedoelstellingen. Je volgt de ontwikkelingen in de markt en
anticipeert daar waar gewenst op de behoefte vanuit het onderwijs.

Welke bakens dienen te worden verzet?
De IT dienstverlening binnen het Pleysier College is in transitie naar een interne IT organisatie die zorgdraagt voor een gedifferentieerde, persoonlijke en veilige leeromgeving die leerlingen voorbereidt op toetsen en examens. Daarbij zorgt IT dat alle gebruikersgroepen
die betrokken zijn bij het realiseren van de gezamenlijke missie van het Pleysier College vanuit IT adequaat worden ondersteund.

Dit betekent dat je naast het organiseren van de toegang tot applicaties en goed werkende netwerken en apparatuur onder andere verantwoordelijk bent voor:

 • Een veilige omgeving die voldoet aan de AVG
 • Een helder gecommuniceerd dienstenaanbod
 • Heldere beleidskaders, procedures en gedragsprotocollen
 • (Strategische) inkoop en contractmanagement.

Richting het college van bestuur en de directeuren signaleer je kwantitatieve en kwalitatieve knelpunten m.b.t. het ICT-beleid en toets je beleidsvoornemens op hun consequenties voor ICT en draagt zo nodig alternatieven aan. Je denkt daarbij ook vooruit, wat
doen we over 3-4 jaar? Wat zijn de ontwikkelingen en hoe blijven we bij.
Je adviseert de schooldirecties bij het opstellen van hun beleid m.b.t. ICT en bewaakt de kwaliteit en uitvoering van ICT-beheer en -protocollen. Natuurlijk toetst je of en in hoeverre het vastgestelde ICT-beleid is gerealiseerd en adviseert over eventuele
bijstelling van het beleid.

Vanuit jouw rol draag je zorg voor de verdeling, voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden en monitor je de uitvoering. Je hebt daarvoor overleg met de IT taak medewerkers van de verschillende colleges(1.1 fte totaal). Deze taken zijn opgenomen in het werkverdelingsplan
van de desbetreffende school en maken onderdeel uit van de formatie van die school.
Om alle uitdagingen adequaat te kunnen oppakken worden er op dit moment voorbereidingen getroffen om een aantal zaken ook voor de komende jaren uit te besteden. Vanuit je ervaring met aanbestedingen definieer je samen met een externe partij de “ist” situatie
en bepaal je samen met de interne klanten welke beweging er moet worden gemaakt om tot de hierboven beschreven “soll” situatie te komen en welke zaken daarvoor  worden uitbesteed.  Na verwachting worden de volgende zaken uitbesteed:

 • Infrastructuur (netwerken/hardware)
 • Technisch beheer (onderhoud systemen) voorber
 • Servicedesks (ISO, Somtoday,leerlingvolgsysteem etc.)
 • Overige (denk aan diensten op het gebied van informatiebeveiliging, privacy management, advies etc.

De uitdaging
De komende jaren ga je met bovenstaande transitie van de IT dienstverlening aan de slag en realiseer je samen met je collega’s een adequate en eigentijds georganiseerde IT organisatie die vanuit vakmanschap en verbinding met het onderwijs, het Pleysier College 
ondersteunt in het realiseren van de gezamenlijke missie.

Wat neem jij mee:
De business consultant IT die wij zoeken heeft/is:

 • Minimaal HBO-opleiding (bedrijfskundig) en aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie;
 • Zingeving is belangrijk voor je
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Analytisch en resultaatgericht;
 • Projectmanagement ervaring;
 • Communicatief sterk;
 • Vraaggericht/klantgericht;
 • Plannen en organiseren;

Wat biedt het Pleysier College?

 • Een uitdagende rol met heldere doelstellingen binnen een bevlogen en betrokken werkomgeving die ertoe doet en waar je direct waarde kunt toevoegen.
 • Ruime mogelijkheden tot ontwikkeling en scholing.
 • De medewerkers van het Pleysier College verbinden zich echt met de organisatie en de leerlingen.
 • Er wordt gewerkt volgens de besturingsfilosofie van het Rijnlandsdenken
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden passend bij de CAO PO, waaronder een eindejaarsuitkering van 6,3%

Je wordt ingeschaald conform schaal 11 van de CAO-PO (maximaal € 4971,-).  De aanstelling is voor 32 uur per week.

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *