Afdelingsleider vwo-bovenbouw in Bussum

Wij zijn per 01-08-2020 (of zo spoedig mogelijk daarna) op zoek naar een
afdelingsleider
die op betrokken, deskundige en verbindende wijze leiding geeft aan de afdeling vwo-bovenbouw van het Vituscollege.

Het managementteam van het Vituscollege bestaat vanaf schooljaar 2020 – 2021 uit de rector, de conrector en vier afdelingsleiders. Als afdelingsleider ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van jouw afdeling, het onderwijs, de resultaten en het
pedagogisch-didactisch klimaat binnen de afdeling, daarin geflankeerd door een leerlingcoördinator. Je voert het gezamenlijk vastgestelde beleid uit en geeft binnen die kaders leiding aan de docenten in de afdeling. Je bent derhalve verantwoordelijk voor de
uitvoering van het personeelsbeleid binnen de afdeling, waaronder het voeren van ontwikkel- en voortgangsgesprekken en de verzuimbegeleiding. Je neemt deel aan wekelijkse vergaderingen met het managementteam van de school, waarin je meedenkt over het beleid
van de school.

Je neemt een actieve rol aan bij de totstandkoming van beleid en onderwijsontwikkelingen en in de samenwerking binnen het MT; je bent daarin een teamspeler. Het is hierbij erg belangrijk dat je steeds op de hoogte bent van wat er speelt binnen jouw afdeling
en bij de individuele medewerkers, om zo ideeën en voorstellen te kunnen toetsen aan wat er mogelijk en/of nodig is. Je werkt aan de hand van een door jou zelf opgesteld afdelingsplan dat is afgeleid van het schoolplan.

Als afdelingsleider van het Vituscollege maak je deel uit van een organisatie die in ontwikkeling is. Dat vraagt van jou dat je een verbindende, motiverende en inspirerende leider bent, dat je bij voorkeur een coachende en ondersteunende leiderschapsstijl aanneemt,
maar dat je ook, daar waar nodig, duidelijk en zakelijk kunt zijn. Het is daarbij van wezenlijk belang dat je de bestaande cultuur binnen de school snel leert kennen en begrijpen en geen “olifant in de porseleinkast” bent. Er is behoefte aan iemand met natuurlijk
leiderschap, een uitgesproken persoonlijkheid, die lef toont waar dit nodig is en die autonoom beslissingen durft te nemen.

Je handelt vanuit vertrouwen in de professionaliteit, kennis en kunde van docenten. Wel bewaak je de met elkaar gemaakte afspraken en de gestelde kaders en spreekt docenten daar waar nodig op aan. Je bent daarbij gericht op goede onderlinge samenwerking, op
een goede rolverdeling en op een heldere taakstelling van zowel individuele medewerkers als de afdeling in zijn geheel. Ook zorg je voor duidelijke communicatie en informatie-uitwisseling, het evalueren van resultaten en de voortgaande ontwikkeling van de
(medewerkers binnen de) afdeling.

Naar de leerlingen toe ben je zichtbaar, duidelijk, betrokken en warm. Je stelt je tot doel leerlinggedrag, in samenwerking met en in belangrijke mate uitgevoerd door de leerlingcoördinator, de mentoren en docenten in en buiten de afdeling, positief te beïnvloeden
aan de hand van een pedagogische visie die aansluit bij die van de school. Verder draag je, als lid van de examencommissie en daarbij in nauwe samenwerking met de examensecretaris, zorg voor een kwalitatief hoogstaand proces rondom de (school)examens en zie
je toe op de behaalde resultaten.
 

Je hebt een (eerstegraads) onderwijsbevoegdheid en een academisch werk- en denkniveau. Je bent enthousiast en hebt affiniteit met en kennis van de doelgroep binnen de afdeling (vwo-bovenbouw), maar hebt tevens brede onderwijskundige kennis van en ervaring
met de doelgroep van de gehele school (havo/vwo onder- én bovenbouw). Je geeft op natuurlijke wijze leiding aan docenten, hebt een duidelijke visie op onderwijs, pedagogisch-didactische aanpak en leerlingzorg. Ook heb je ervaring met het managen van veranderprocessen,
weet je samen met de afdeling resultaten te boeken en kun je flexibel inspelen op wat er nodig is.

Voor een uitgebreide profielschets, functie-eisen en gevraagde competenties,
klik hier.

 

Het betreft een functie voor 0,8 fte in schaal 12 conform de CAO-VO. De functie is eventueel uit te breiden met een lestaak van 0,2 fte.
 

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *