Afdelingsleider Onderbouw Marnix Gymnasium – CVO Rotterdam in Rotterdam

Het Marnix Gymnasium is een categoraal gymnasium met ca 600 leerlingen. Het Marnix Gymnasium staat voor onderwijs dat gericht is op de integratie van kennis, vaardigheden en attitudes. Onze docenten en leerlingen werken met een veelheid aan werkvormen,
vaak klassikaal, maar ook individueel en in kleine groepen. De aangeboden stof staat niet op zichzelf, maar leert onze leerlingen om verbanden te leggen met de wereld waarin zij leven. Intellectuele vorming betekent voor ons dat docenten leerlingen inspireren
tot zelfstandig denken, hun leergierigheid aanspreken en een open en kritische houding stimuleren. Ons hoogwaardig gymnasiaal onderwijs willen we in balans houden met gerichte leerlingbegeleiding. Op het Marnix Gymnasium werken we vanuit het gedachtegoed de
Transformatieve School en de methodiek Waarderend Onderzoeken.

Wij zoeken voor de onderbouw een afdelingsleider met minimaal 3 jaar werkervaring in deze rol, die samen met het team verder uitvoering geeft aan de ambities die in ons schoolplan gesteld zijn. Sinds dit schooljaar wordt er gewerkt met een nieuwe managementstructuur
waarbij de afdelingsleiders meer lijnverantwoordelijkheid dragen, met name op het gebied van personeelsmanagement, onderwijsorganisatie en -ontwikkeling. Als afdelingsleider ben je lid van het managementteam (MT), geef je leiding aan een team van docenten,
ben je sparringpartner voor de mentoren en secties en ben je verantwoordelijk voor de werkzaamheden en resultaten binnen de afdeling. Ook draag je de verantwoordelijkheid voor een aantal schoolbrede portefeuilles. In de onderbouw is er het afgelopen jaar hard
gewerkt aan een gericht onderbouwplan met meer maatwerk, sterke leerlingbegeleiding en gestructureerde kwaliteitszorg. Wij verwachten dat de afdelingsleider onderbouw op proactieve wijze hier verder invulling aan geeft, tezamen met de betrokken collega’s.
Kortom, op het Marnix Gymnasium ga je:

 • Leidinggeven aan het onderbouwteam bestaande uit ca. 25 collega’s;
 • Het volledige onderwijsproces aansturen (onderwijs en begeleiding);
 • Gericht sturen op voldoende onderwijsresultaten;
 • Een proactieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling en vernieuwing van ons gymnasiaal onderwijs;
 • Een proactieve bijdrage leveren aan beleidsvoorbereiding en verantwoordelijkheid nemen voor beleidsuitvoering binnen het team en schoolbreed;
 • Algemene organisatorische, teamoverstijgende activiteiten organiseren m.n. op vlak van werving, onderwijsinnovatie en zorg;
 • Onderhoud je intensief contact met verschillende stakeholders, o.a. met het PO en scholen en samenwerkingsverbanden binnen de regio Rotterdam.

 
Niet alleen wat je doet, is van belang bij ons op het Marnix Gymnasium maar ook
hoe je dit aanpakt. Zo verwachten we van de afdelingsleider dat hij/zij de volgende leiderschapspraktijken en kwaliteiten verder ontwikkelt in de organisatie én bij zichzelf:

 • leidinggeven aan visiegestuurd werken;
 • leidinggeven aan de ontwikkeling van medewerkers;
 • leidinggeven aan de schoolontwikkeling;
 • leidinggeven aan de onderwijskwaliteit;
 • leidinggeven aan verbinding met de (bredere) omgeving;
 • cognitieve, sociale, psychologische en zingevende kwaliteiten.

We zoeken een afdelingsleider die op een professionele manier leiding geeft aan zijn/haar team. Je bouwt met enthousiasme en vanuit vertrouwen samen met je team en directe collega’s aan een professionele leer- en werkcultuur. Je hebt ervaring en/of kunt
je goed inleven in het werken in een gymnasiale context. Je hebt affiniteit met schoolbrede portefeuilles zoals zorg, PR & werving en onderwijsinnovatie. Je legt makkelijk contact en gaat doelgericht te werk zowel binnen als buiten de organisatie. Je zet je
proactief in voor een sterke proflering van ons gymnasium in Rotterdam en de regio. Je motiveert, schept kaders, biedt richting, werkt transparant en je bent benaderbaar. Je vindt het belangrijk samen te werken met leerlingen en collega’s. Je reageert empathisch
en je weet goed wanneer er gestuurd dan wel gecoacht moet worden. Je bent bereid naar jezelf te kijken/te groeien in je werk en dit (zelf)reflecterend vermogen in te zetten in je leiderschap. Je beschikt over een eerstegraads bevoegdheid en hebt ervaring binnen
het VO. Daarnaast heb je brede theoretische kennis van en praktijkervaringen met (onderwijskundige) ontwikkelingen. Je onderschrijft de beroepsstandaard voor schoolleiders in het VO. Een masterdiploma Schoolleiderschap/Educational Leadership is een pre.
 
‘Als afdelingsleider op onze school geef je onderwijskundig én organisatorisch leiding en draag je tevens personele verantwoordelijkheid.’
 

Het betreft een aanstelling voor 0,8 wtf. Bij deze baan hoort een passende inschaling met een maximum van € 6178,- afhankelijk van kennis en ervaring, conform de CAO VO. Je ontvangt een eindejaarsuitkering, vakantietoeslag, uitstekende pensioenregeling
(ABP), reiskostenvergoeding, korting op premie ziektekostenverzekering, laptop en telefoon. Tevens kunnen medewerkers bij het Marnix Gymnasium (dat onderdeel maakt van CVO Rotterdam) rekenen op een plezierige werksfeer in een professionele organisatie waarin
veel aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling. Nieuwe collega’s worden begeleid door (interne) coaches. Tevens bestaat er de mogelijkheid tot het volgen van een MD-traject binnen CVO.
 

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *