afdelingsleider in Zwijndrecht

afdelingsleider
School:Walburg College Zwijndrecht
Contactpersoon:Dhr. J. Stoppelenburg, afdelingsleider, Mevr. K. van Doorn, directeur, Mevr. van der Kuijl en Mevr. L. Tito, directiesecretaresse
Telefoonnummer:078-6205656, 078-6205651, 078-6205651
Sector:VO (Voortgezet Onderwijs)
fte:0,80 – 1,00
Uren:32 – 40
Roosterdagen:maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
Onderwijsvorm:havo
Afdeling:bovenbouw, in overleg
Dienstverband:tijdelijk met uitzicht op vast
Bevoegdheid:1e graad
Aanvangsdatum:01-08-2022
Extra informatie over de vacature en om te solliciteren ga naar: Home – Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden (ozhw.nl)

Krijgt u energie van inspirerend, goed en uitdagend onderwijs. Vindt u, net als wij, dat leerlingen bijzondere aandacht verdienen en wilt u met uw onderwijskundig leiderschap de kwaliteit en professionaliteit van onze havo afdeling van het Walburg College versterken?
Dan wordt u van harte uitgenodigd om te solliciteren naar de functie                                      

Afdelingsleider havo leerjaar 3, 4 en 5 

0,8 – 1 fte 

Het Walburg College is op zoek naar een inspirerende afdelingsleider voor de havo. De afdelingsleider maakt deel uit van de schoolleiding. De schoolleiding bestaat uit de directeur en vijf afdelingsleiders. 

De verdeling is als volgt:

• Afdelingsleider mavo en mavo/havo brugklassen, mavo leerjaar 2, 3 en 4 
• Afdelingsleider havo/vwo brugklassen en havo/vwo leerjaar 2
• Afdelingsleider havo leerjaar 3, 4 en 5
• Afdelingsleider vwo leerjaar 3,4,5 en 6
• Afdelingsleider P&O

Elke afdelingsleider is ook verantwoordelijk voor meerdere portefeuilles.

• Afdelingsleider mavo en mavo/havo brugklassen, mavo leerjaar 2, 3 en 4 
Organisatiebureau(incl. (dag)rooster), burgerschap, rekenbeleid, taalbeleid, contacten basis- onderwijs en MBO, PWS en diploma uitreiking, secties: Nederlands, Engels, Frans, Duits.

• Afdelingsleider havo/vwo brugklassen en havo/vwo leerjaar 2
PR, contacten basisonderwijs, samenwerkingsverband, maatwerk/zorg,  cultuur/theater, secties: Tekenen, muziek, drama, CKV, LO.

• Afdelingsleider havo leerjaar 3, 4 en 5
Decanaat, examensecretariaat, internationalisering, PWS en diploma uitreiking, secties: aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, economie, bedrijfseconomie, filosofie

• Afdelingsleider vwo leerjaar 3, 4, 5 en 6
Flexrooster, toetsbeleid, ICT (onderwijs), PWS en diploma uitreiking, secties: natuurkunde, scheikunde, wiskunde, biologie

• Afdelingsleider P&O 
Kan de directeur vervangen en werkt samen met de directeur bij algemene beleidszaken, zoals financiën & beheer, personeel & organisatie, kwaliteitszorg en communicatie. Eigen portefeuilles zijn o.a. werving en selectie en beoordeling van nieuw personeel, formatie
schoolbreed, aanvragen en verantwoorden subsidies (Nieuwe leerweg, STO, NPO) en het aansturen van de secties O&O, T&T, BCP, D&P.

De context

Het Walburg College in Zwijndrecht is een middelgrote openbare scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo. Het openbare karakter van onze school, de normen en waarden en het maken van duidelijke afspraken dragen, evenals de pedagogische en didactische omgeving
waarin alle collega’s en leerlingen (1034) goed tot hun recht komen, bij aan een prettige en veilige sfeer bij ons op school.

Wij bieden onze leerlingen een leeromgeving waarin ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Op het Walburg College werken we met een flexrooster. 
Naast de reguliere stromingen bieden wij voor havo en vwo leerlingen tweetalig onderwijs en Technasium aan.
Voor de mavoleerlingen bieden wij de Topklas, Bèta Challenge Programma en zijn we Pilot school voor het praktijkgerichte vak Dienstverlening & Producten. Voor leerlingen die meer uitdaging zoeken hebben wij Talent op Maat.

Naast kennisoverdracht hebben wij op het Walburg College veel aandacht voor de veranderende samenleving, burgerschap, en de manier waarop leerlingen leren. 
Vaardigheden zoals samenwerken, kritisch denken en creativiteit nemen een belangrijke plaats in ons onderwijs in. 
Binnen de vier muren van een klaslokaal is niet altijd ruimte voor de uiteenlopende talenten van leerlingen. Wij stimuleren leerlingen om te laten zien wat zij in huis hebben, buiten de klas, maar ook binnen de school. Dat vergroot niet alleen het zelfvertrouwen
van leerlingen, maar leidt tot een rijkere en inspirerende schoolomgeving. 

Onze collectieve ambitie is gebaseerd op ervaringen, input en bovenal de wens van collega’s en leerlingen om richting te geven aan hoe wij het onderwijs met elkaar verzorgen. Op het Walburg College dragen wij er zorg voor dat iedereen met plezier naar school
gaat. 

Op het Walburg College staan wij voor uitdagend en activerend kwaliteitsonderwijs en onderstaande doelen dragen bij aan de versterking en verbetering van ons onderwijs. 

• De leerling op de juiste plek
• Het Walburg College biedt leerlingen uitdagend en activerend onderwijs waarbij eenieder zijn verantwoordelijkheid neemt
• Wij inspireren en informeren elkaar

Meer weten over onze school? Bezoek de website: www.walburgcollege.nl. 

De functie

U geeft leiding aan een team (ca. 20 personen) en u bent integraal verantwoordelijk voor het onderwijs en personeel van uw havo afdeling. U wordt daarbij ondersteund door de leerlingcoördinator en een afdelingsassistente. Samen met de andere leden van de schoolleiding
geeft u vorm aan het centrale beleid en de strategische beleidslijnen van het Walburg College. U bent verantwoordelijk voor de implementatie van de beleidslijnen in uw afdeling en komt pro actief met voorstellen en denkt daarbij afdeling overstijgend. 

Wat u van ons kan verwachten

• Een werkomgeving met plezierige deskundige (onderwijs) collega’s gericht op samenwerking en innovatie
• Professionele verantwoordelijkheid binnen de kaders van de OZHW en het Walburg College 

Onze ideale kandidaat

• Is een energieke, verbindende leidinggevende, die beschikt over kennis van het havo 
• Geeft duidelijk blijk van onderwijskundig leiderschap
• Staat voor professionaliteit en stelt de leerling en goed onderwijs centraal
• Is zichtbaar het boegbeeld van de eigen afdeling en de school in het geheel
• Is communicatief sterk, zowel intern als extern
• Is duidelijk merkbaar een stabiele en inspirerende persoonlijkheid die integer leiderschap uitstraalt zonder daarbij in te leveren op communicatie en draagvlak
• Is een verbinder die vanuit voorbeeldgedrag een professionele cultuur verder kan verdiepen waarin men elkaar professionele ruimte biedt (eigenaarschap), elkaar feedback geeft en elkaar aanspreekt op gezamenlijke visie, doelen en afspraken
• Is sterk in het handhaven van de communicatie structuren en de organisatieprocessen waarbij dialoog en kwaliteit van onderwijs centraal staat
• Is stressbestendig

Functie-eisen

De te benoemen afdelingsleider voldoet aan de volgende functie-eisen: 

Opleiding 
• Minimaal een afgeronde relevante hbo-opleiding
• Een academisch werk- en denkniveau
• In het bezit van een lesbevoegdheid, bij voorkeur eerstegraads 
• Adequate managementopleiding of bereid deze te volgen

Kennis en ervaring 
• Actuele kennis van het voortgezet onderwijs en onderwijsontwikkeling 
• Bij voorkeur enkele jaren ervaring in een leidinggevende of coördinerende functie binnen het voortgezet onderwijs
• Aantoonbare affiniteit met de leerlingen van de havo

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een tijdelijke benoeming voor de duur van één jaar met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd in deze functie en een kleine lesgevende taak, met goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO VO. De inschaling geschiedt in schaal 12 en is afhankelijk
van de werkervaring en leeftijd. 

Procedure

Een eerste gesprek met de benoemingsadviescommissie zal plaatsvinden tussen 16 en 20 mei 2022. Een tweede gesprek met een presentatie van een opdracht die relevant is voor de afdeling zal plaatsvinden tussen 23 en 30 mei. De gesprekken vinden grotendeels in
de avonduren plaats.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur van het Walburg College: 
A.K. (Karlijn) van Doorn lic.MEd (karlijn.van.doorn@ozhw.nl). 

 

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *