Adjunct-directeuren voor onze sbo-scholen

Ruim zeshonderd leerlingen gaan dagelijks met plezier naar één van onze drie SBO-scholen in Tilburg: Noorderlicht, Westerwel en Zonnesteen.

Biezonderwijs zoekt voor Westerwel en Zonnesteen adjunct-directeuren die de visie van de organisatie onderschrijven en de ambitie hebben om de SBO-scholen duurzaam verder te brengen.

Als adjunct-directeur van onze SBO-scholen ben je het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en personeel; je leidt in operationele zin de school en je faciliteert goed onderwijs. De SBO-scholen werken sinds augustus 2017 intensief samen. Ze worden door
een gezamenlijke directie geleid bestaande uit een directeur en een aantal adjunct-directeuren. Als lid van de directie denk je actief mee over de ontwikkelingen, zowel beleidsmatig als strategisch. Ook maak je onderdeel uit van de stichtingsbrede en externe
overleggen.
 

 • Je hebt oog voor ontwikkelingen in het primair onderwijs en je kunt deze mede vertalen naar de praktijk van alledag.
 • Je bent een teamspeler: samenwerkingsgericht en je hebt zicht op het grotere geheel.
 • Je wilt graag een nieuwe, lerende organisatie ontwerpen, waarin ieder individueel en het team als geheel, verantwoordelijkheid neemt.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor medewerkers, ouders en leerlingen.
 • Je kunt nieuwe ideeën op systematische wijze doorvoeren en begeleidt en ondersteunt daarbij het proces.
 • Je geeft leiding in samenspraak met de directeur, met het team en de MR, waardoor verantwoordelijkheden in alle lagen van de school worden genomen en gedeeld.
 • Je bent inventief en innovatief.
 • Je weet hoe je professionalisering kunt stimuleren, je ziet talenten en je bent in staat om mensen uit hun comfortzone te halen.
 • Je maakt je sterk voor de verdere uitwerking van de visie.
 • Je kunt jezelf lerend en kwetsbaar opstellen.

 
Functie-eisen
Opleiding

 • Je hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding op onderwijskundig gebied, aangevuld met een managementopleiding of bereidheid deze te volgen.

Kennis en ervaring

 • Je hebt managementervaring binnen het onderwijs en bij voorkeur in het speciaal basisonderwijs.
 • Je hebt kennis van landelijke en regionale ontwikkelingen in de onderwijssector en de overheidsregelgeving.
 • Je levert een bijdrage aan het financieel, personeels- en facilitair beleid van de school op operationeel niveau.
 • Je hebt kennis op het gebied van onderwijs en onderwijsvernieuwing.
 • Je kent het netwerk van de school of je bent in staat om je dat op korte termijn eigen te maken.
 • Je hebt inzicht in het onderwijsproces bij leerlingen met specifieke ondersteuningsvragen.
 • Je hebt kennis en ruime ervaring met sociaal-emotionele vraagstukken van leerlingen op SBO-scholen en ruime kennis van de mogelijke aanpak hiervan.

Gedragscriteria en vaardigheden

 • Je bent sterk gemotiveerd en betrokken bij de doelgroepen van de SBO-scholen.
 • Je kunt beleidsmatig denken en handelen vertalen naar de praktijk.
 • Je bent doortastend, slagvaardig en flexibel.
 • Je bent communicatief sterk en je kunt medewerkers sturen, bemoedigen en inspireren.
 • Je kunt goed en gemakkelijk contacten opbouwen en onderhouden met leerlingen, ouders, medewerkers en samenwerkingspartners uit onderwijs, zorg en welzijn.

 

 
 

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *