Adjunct-directeur

Het positieve pedagogisch klimaat staat hier centraal en hier wordt volop gewerkt aan boeiend en uitdagend onderwijs voor alle kinderen, zoals onderzoekend leren. Onze school is een leuke school die hard werken combineert met culturele en sportieve activiteiten,
zodat er een gezonde balans ontstaat waarin het leren èn beleven / ervaren samengaan. Geïnspireerd? Lees dan snel verder.

Periode
Tijdelijk per 1 augustus voor een periode van een jaar (met uitzicht op vast dienstverband)

De functie van adjunct-directeur bij de Sint Jozefschool
Als adjunct-directeur ben je samen met de directeur verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de school. Er wordt leidinggegeven aan een enthousiast team van professionele leerkrachten, onderwijsassistenten en ondersteunend personeel. Er vindt een continue
onderwijsontwikkeling plaats. Momenteel ligt die ontwikkeling op uitdagend onderwijs, waarbij goede afstemming van het aanbod een grote rol speelt. De 6 (7) kleutergroepen werken thematisch aan de diverse ontwikkelgebieden en zijn gezamenlijk in een visietraject
met een externe om de Jozefschool visie op het jonge kind eenduidig neer te zetten. Er is veel onderlinge verbondenheid. Voorts werken we van groep 3 t/m 8 met moderne methodes volgens een leerstofjaarklassensysteem waarbinnen gedifferentieerd wordt. Naast
de reguliere vakken bieden we de zaakvakken thematisch aan middels Blink, een geïntegreerde methode waarin het onderzoekend leren centraal staat. Komende jaren zullen andere vakken geïntegreerd gaan worden binnen deze thema’s waardoor ons onderwijs nog betekenisvoller
wordt. Daarnaast verdiepen wij ons al enkele jaren in het ‘leren zichtbaar maken’ (gebaseerd op John Hattie) en willen we onze leerlingen meenemen hierin door hen meer verantwoordelijkheid voor het eigen leren / ontwikkelen te geven. We creëren een leerrijke
omgeving, we werken met doelenposters, benutten coöperatieve werkvormen en vinden feedback geven belangrijk. We doen dit samen als team, zodat leren van en met elkaar, mogelijk is.

Wat voor een Adjunct Directeur ben jij en wat neem je mee?
  pedagogische en didactische kennis, inzichten en vaardigheden bezit bij voorkeur op master niveau
  ervaring als leerkracht in alle bouwen en bereidheid ook lesgevende taken te vervullen. Dat kan (afhankelijk van de gewenste wtf) in combinatie een vaste groep omvatten of als vervanger als vervanging gewenst is
  affiniteit met de kleuterbouw en een duidelijke visie op het leren en ontwikkelen van kinderen
  kennis van goed / excellent onderwijs en dit ook als leerkracht zelf laat zien
  situaties herkent en erkent waarin vernieuwing/verandering wenselijk of noodzakelijk is en kan
deze, met draagvlak vanuit het team, systematische en planmatig aanpakken.
  sturing kan geven op onderwijsinhoudelijke processen, de leerteams en werkgroepen en
studiedagen (mede) inrichten
  professioneel gedrag bespreekbaar maakt, samen reflecteert op het professionele handelen en
ondersteuning biedt om het leervermogen van de teamleden te vergroten
  het pedagogisch klimaat van de St. Jozefschool onderschrijft, kan handelen hier naar, het levend
kan houden en feedback op kan geven
  open, toegankelijk en relatiegericht is naar collega’s, ouders en leerlingen en de sfeer aanvoelt
  kan stimuleren, motiveren en inspireren en ook stressbestendig is
  over aantoonbare leidinggevende kwaliteiten beschikt waaronder uitstekende sociale en
communicatieve vaardigheden en in het bezit is (geniet de voorkeur) of studerend voor de
schoolleidersopleiding
  affiniteit heeft met brede maatschappelijke ontwikkelingen in een grootstedelijke en
multiculturele context
  een prettige, maar ook stevige persoonlijkheid is die zich goed kan presenteren en humor heeft
en er toe bijdraagt dat de medewerkers met plezier naar het werk gaan
  actief betrokken is bij het regelen van vervangingen
  kan sparren met de directeur
  kan meedenken over alle zaken aangaande het leiden van de school en eventueel ervaring heeft
in groeiontwikkeling van een school

Als je jezelf moet beschrijven herken je je als een leidinggevende met een actieve sprankelende houding, als iemand die graag samenwerkt met collega’s aan passend en uitdagend onderwijs en die zelf ook graag wil leren. Je bent in staat om in een grote groeiende
school met hoogopgeleide ouders het onderwijs in te richten.

Salarisschaal AB, met een aanvulling van de ASKO

Ons aanbod
  Een baan op de leukste school in Buitenveldert  Goede opleidingsmogelijkheden
  Deel nemen aan bovenschools directie overleg
  Onderdeel uitmaken van ASKO scholen met een passie voor kwalitatief goed onderwijs
  Financieel aantrekkelijke reiskostenvergoeding
  ASKO-studiedag voor iedere medewerker

Onderdeel van ASKO scholen
De ASKO zet zich bewust en actief in voor kwalitatief goed onderwijs. De ASKO vormt het bestuur van 32 basisscholen in Amsterdam en omstreken. De scholen hebben verschillende onderwijsconcepten.

ASKO is actief met innovatieve ontwikkelingen, zoals traineeship voor startende
leerkrachten, verrijkingsonderwijs, 21 ste eeuwse vaardigheden, de Day A Week
school (project voor hoogbegaafde kinderen), Onderwijstijdverlenging, Opleiden in de School en leren met ICT.

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *