Adjunct-directeur PO in Almere

Vrijeschool Almere is de basisschool voor het vrijeschoolonderwijs in Almere en ver daarbuiten. Wij geven dagelijks uniek en eigentijds vrijeschoolonderwijs aan ca. 500 leerlingen, verdeeld over 3 locaties binnen Almere.

 
Wij zoeken per direct een:
                              Adjunctdirecteur (0,6 fte)
(met tijdelijke uitbreiding van 0,2 fte tot einde schooljaar 2021-2022)
 
We zoeken een toekomstgerichte adjunct-directeur met verbindende leidinggevende kwaliteiten. Heb je een onderwijskundig profiel en gedegen kennis van onderwijsprocessen? Ben je daarnaast enthousiast over het vrijeschoolonderwijs en weet je dit uit te dragen?
Dan ontvangen wij graag je sollicitatie. Het functieprofiel A11 voor deze mooie functie lees je in de bijlage verderop.
 
Jouw kenmerken:

 • Je hebt aantoonbaar leidinggevende kwaliteiten en bij voorkeur ervaring als leerkracht in de vrijeschool;
 • Je beschikt over initiatiefkracht, goede contactuele en sociale vaardigheden;
 • Je werkt graag met hart en ziel aan de kwaliteit van het vrijeschoolonderwijs;
 • Je hebt kennis van en ervaring met vrijeschoolpedagogiek en antroposofie;
 • Je geniet ervan om zaken te organiseren, je pakt graag zelfstandig taken op en weet in de hectiek van de dag de rust te bewaren;
 • Je bent goed bereikbaar voor ouders en teamleden;
 • Je hebt een lerende houding;
 • je hebt een ‘aanpak-mentaliteit’, met een groeilocatie vraagt deze rol je om extra flexibiliteit.

Wat bieden we jou?

 • Een professionele en bevlogen werkomgeving waar je écht bijdraagt aan het versterken van ons onderwijs; je werkt mee aan de kwaliteit en toekomst van het vrijeschoolonderwijs voor onze leerlingen;
 • Een goede sfeer binnen het team van enthousiaste en leuke collega’s;
 • We bieden je de mogelijkheid om jezelf te blijven ontplooien in je functie middels scholing en opleidingen (als schoolleider start- en basis bekwaam)
 • Een tijdelijk contract met uitzicht op een vast dienstverband;
 • Salaris volgens cao-PO A11;

Wat breng je mee?

 • Een hbo-werk- en denkniveau en bij voorkeur een afgeronde (adjunct) schoolleidersopleiding en geregistreerd als adjunct in het schoolleidersregister;
 • Enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie in het vrijeschoolonderwijs is een pré.

Hoe regeer je/delen:
> Wil je meer weten over deze functie? Neem dan gerust contact op met Marjanne van der Stok, directeur Vrijeschool Almere via telefoonnummer 036-536 3147
> Je sollicitatie met cv onder vermelding van ‘vacature adjunct-directeur Vrijeschool Almere’ kun je
tot uiterlijk 24 oktober 2021 mailen naar bestuursbureau@vrijeschool-almere.nl
> De eerste gesprekken vinden plaats in week 43 (de week van 25 oktober)
> Ken je iemand die geschikt is voor deze mooie baan? Heel fijn als je de vacature deelt.  
> Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet.
 
 

Functieprofiel Adjunct-directeur A11

De adjunct-directeur voor Vrijeschool Almere heeft eerdere ervaring in een leidinggevende positie in het onderwijs en is bekwaam als adjunct-directeur. Hij of zij is bij voorkeur geregistreerd in het schoolleidersregister als adjunct-directeur en voldoet daarmee
aan de afspraken tussen werkgevers en werknemers als beschreven in de cao PO. Een passend takenpakket voor de adjunct-directeur waarbij hij of zij directeur van Vrijeschool Almere in schoolse vraagstukken adequaat ondersteunt, sluit aan bij de functie A11.
 
Kennis en vaardigheden volgens cao PO:

 • De adjunct-directeur heeft theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden (hbo werk- en denkniveau).
 • De adjunct-directeur heeft kennis van de (antroposofische) leerstof.
 • De adjunct-directeur heeft inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de Vrijeschool.
 • De adjunct-directeur heeft inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van relevante hulpverlening.
 • De adjunct-directeur heeft invoelingsvermogen en sociale vaardigheden.
 • De adjunct-directeur heeft vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden.
 • De adjunct-directeur heeft communicatieve, luister en adviesvaardigheden.

Adjunct-directietaken A11 volgens cao PO:
 
Resultaatgebied 1. Taken en competenties voor beleidsbijdragen en onderwijsontwikkeling/-verbetering
De adjunct-directeur signaleert en analyseert maatschappelijke, antroposofische en onderwijskundige ontwikkelingen en ontwikkelingen in de schoolomgeving en adviseert de directeur over consequenties voor het beleid van de school.
De adjunct-directeur levert bijdragen aan de ontwikkeling, evaluatie en bijstelling van het onderwijs- en kwaliteitsbeleid en adviseert daarover de directeur.
De adjunct-directeur coördineert het onderwijs en de leerlingondersteuning of een deel daarvan.
De adjunct-directeur bewaakt (mede) de vrijeschool identiteit, doelstelling en het pedagogisch-didactisch klimaat van de school.
De adjunct-directeur bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van het antroposofisch onderwijs.
De adjunct-directeur signaleert (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering en adviseert de directeur over te nemen maatregelen.
De adjunct-directeur adviseert binnen vastgestelde kaders en afspraken over toelating en verwijdering van leerlingen.
De adjunct-directeur beslist op advies van specialisten, over het doorverwijzen van leerlingen naar hulpinstanties en specialisten.
De adjunct-directeur onderhoudt de contacten en voert overleg met ouders/verzorgers van de leerlingen.
De adjunct-directeur organiseert ondersteuning voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte om ze binnen boord te houden.

De adjunct-directeur stelt het schoolplan mee op en ontwikkelt meerjaren onderwijs-en kwaliteitsbeleid voor de school en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van het vrijeschoolonderwijs.
De adjunct-directeur draagt bij aan visieontwikkeling en het ontwikkelen van meerjarenbeleid voor de vrijeschool en adviseert daarover de directeur.

Resultaatgebied 2: Taken en competenties voor bedrijfsvoering en organisatie
De adjunct-directeur adviseert over de operationele aspecten van het zakelijk beleid van de school (financiën, ICT, huisvesting en faciliteiten) en adviseert daarover de directeur.
De adjunct-directeur levert de gegevens, wensen en eisen aan en ontwikkelt voorstellen voor de jaarlijkse schoolbegroting en het formatieplan en bewaakt de begrotingsuitvoering.
De adjunct-directeur stelt het jaarverslag (mee) op van de school.

De adjunct-directeur stelt de jaarlijkse schoolbegroting (mee) op.
De adjunct-directeur participeert (bij afwezigheid van de directeur) in het directie overleg over de te voeren bedrijfsvoering.
De adjunct-directeur levert bijdragen aan de meerjarenbegroting.
De adjunct-directeur adviseert en ondersteunt de directeur bij het te voeren overleg met de MR.

Resultaatgebied 3: Taken en competenties voor het leiderschap
De adjunct-directeur geeft (dagelijks) mede leiding aan het schoolteam en coördineert de werkverdeling en de dagelijkse gang van zaken met de locatiecoördinatoren.
De adjunct-directeur draagt mede zorg voor de professionele ontwikkeling en talentontwikkeling van de medewerkers en begeleidt deze daarbij.
De adjunct-directeur voert functioneringsgesprekken en regelt de uitvoering van de gesprekkencyclus met de onder de adjunct-directeur vallende medewerkers of adviseert hierbij de directeur.
De adjunct-directeur adviseert de directeur over personele vraagstukken en te nemen maatregelen.
De adjunct-directeur vervangt de directeur van de Vrijeschool Almere bij diens afwezigheid.

De adjunct-directeur brengt de werkzaamheden voor het komende schooljaar in kaart en informeert de medewerkers daarover, stelt op basis van het teamoverleg het werkverdelingsplan, en personeels- en formatieplannen op en legt dit voor aan de MR-p.
De adjunct-directeur draagt mede zorg voor de personele zorg en het personeelsbeheer.
De adjunct-directeur draagt mede zorg voor de werving en selectie.
De adjunct-directeur voert het ziekteverzuimbeleid en de in dat kader te nemen maatregelen uit.

 
 
 
 

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *