Adjunct-directeur Onderwijs en Kwaliteit in Laren

College de Brink zoekt met ingang van 1 augustus 2022 een Adjunct-directeur Onderwijs en Kwaliteit. Het betreft een nieuwe functie binnen de school. 
De schoolleiding wordt gevormd door de Directeur, de Plaatsvervangend directeur, Adjunct-directeur Onderwijs en Kwaliteit en twee teamleiders.
College de Brink is één van de acht scholen van de Gooise Scholen Federatie. Op alle terreinen gaan de samenwerking binnen de Gooise Scholen Federatie en het waarborgen van het eigen gezicht van de school hand in hand.

College de Brink is een school voor vmbo met een breed aanbod van beroepsopleidingen in de regio Gooi- en Vechtstreek. Wij bieden de programma’s van 5 profielen aan op basis- kader- en mavo niveau (incl. LWOO), die ondergebracht zijn in 4 beroepsdomeinen, te
weten: Techniek, Media, Horeca en Zorg en Welzijn. Het is een school met ruim 600 leerlingen en circa 95 medewerk(st)ers. Verdere informatie is te vinden op de website www.collegedebrink.nl

Leerlingen en ouders vinden het vakgerichte onderwijs met het motto “Leren door doen” aantrekkelijk. Om dit aantrekkelijk te krijgen en te houden, werken wij samen met het MBO College Hilversum en het bedrijfsleven. Naast aandacht voor het vakinhoudelijke,
leggen we ook veel nadruk op het veilige leef- en leerklimaat, de persoonlijke aandacht en de leerlingbegeleiding.

 

College de Brink wil zich verder ontwikkelen en het predicaat excellente school behalen. De adjunct-directeur Onderwijs en Kwaliteit maakt hiervoor een plan en bewaakt het proces.

Werkzaamheden:

 • Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijskundige beleid;
 • Je bent verantwoordelijk voor het Ondersteuningsteam;
 • Je initieert jaarlijks een evaluatie van de lessentabel en stelt inhoudelijk bij waar nodig;
 • Je stuurt de Teacher Leader aan van de praktijkvakken;
 • Je zoekt en bewaakt de samenwerking met MBO’s voor de doorlopende leerlijnen VMBO-MBO en bouwt dit verder uit; 
 • Je stuurt onze schoolopleider(s) aan en bepaalt en bewaakt de instroom van stagiaires en het inductieprogramma voor nieuwe medewerkers;
 • Je stuurt de coaches aan, voert regelmatig gesprekken met hen en bewaakt de kwaliteit;
 • Je stuurt teamleider boven- en onderbouw aan;
 • Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg van College de Brink;
 • Je hebt minimaal acht jaar ervaring in directies;
 • Je hebt ervaring in leerlingenwerving;
 • Je verkent en verantwoordt subsidies die in het onderwijs gelden en maakt hiervoor een plan;
 • Je bent verantwoordelijk voor de taakbrieven van het OP.

Salariëring is op basis van kennis en ervaring in schaal 13 van de cao vo.

 

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *