5420004 MANAGER ONDERWIJS 0.9-1 FTE

MUNNIKENHEIDE COLLEGE: JOUW TALENT, JOUW KEUZE, JOUW TOEKOMST!

Het Munnikenheide College is een VMBO-school met ongeveer 1100 leerlingen, die onderwijs volgen op twee vestigingen, één in Etten-Leur en één in Rucphen. Wij werken vanuit de kernwaarden Vertrouwen, Verantwoordelijkheid en Verbondenheid.
Iedereen mag er zijn. Dit principe geldt voor onze leerlingen maar ook voor onze medewerkers. Ieders talent en ambitie willen wij benutten.
Wij zijn een school die volop in beweging is om het onderwijs voor onze leerlingen steeds aantrekkelijker te maken. Onze medewerkers voelen zich zeer betrokken, werken graag samen en waarderen de mogelijkheden tot professionalisering.
Passen jouw talent, jouw keuze en jouw toekomst bij het Munnikenheide College? Dan ben jij wellicht de collega die wij met ingang van het nieuwe schooljaar 2020-2021 zoeken voor de functie van:

5420004 MANAGER ONDERWIJS 0.9-1 FTE

Wij zijn op zoek naar een teamleider onderbouw basis/kader. Ervaring en affiniteit met het VMBO zijn gewenst. Daarnaast zijn natuurlijk kwaliteiten als sterke sociale vaardigheden in omgang met leerlingen en ouders, stressbestendigheid en het maken van verbinding van groot belang.
De manager onderwijs is als leidinggevende van het team verantwoordelijk voor het onderwijs, de leerlingen en medewerkers binnen zijn/haar verantwoordelijkheidsgebied. De manager onderwijs is de inspirator van zijn/haar team. Planmatig en gericht stuurt hij/zij de ontwikkelingen in het team zo dat de te behalen doelen uit het schoolplan ook binnen de planperiode worden gerealiseerd.

ONDERWIJS: De manager onderwijs neemt samen met het team verantwoordelijkheid voor het gehele onderwijsleerproces, bewaakt de voortgang, organisatie en kwaliteit van het onderwijs. Zoekt naar aansluiting met de aangrenzende onderwijsgebieden zodat een naadloze overgang mogelijk is. Is voortdurend op zoek naar kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging. Regisseert en bewaakt de onderwijsorganisatie. Inhoudelijk worden de opleidingen afgestemd met de collega’s van andere afdelingen op beide locaties.

LEERLINGEN: de manager onderwijs is met zijn/haar team verantwoordelijk voor de leerlingen. De ambities van de leerlingen worden gestimuleerd en de voortgang van het leerproces wordt bewaakt. In de contacten met leerlingen en ouders is, na de mentor en de leerlingcoördinator, de manager onderwijs de aan te spreken persoon uit de schoolleiding.

MEDEWERKERS: de manager onderwijs is verantwoordelijk voor de mensen die in het team werken; stimuleren, inspireren, coachen, begeleiden en sturen zijn kerntaken van personeelszorg. Ook de begeleiding van startende docenten en/of het organiseren van begeleiding van teamleden die daaraan behoefte hebben, behoort tot de kerntaak van een manager onderwijs. De ambities van het team als geheel en de individuele teamleden afzonderlijk worden gestimuleerd door sterk leiderschap. Een correcte uitvoering van de gesprekscyclus hoort daar natuurlijk bij, inclusief lesbezoek en leerling enquêtes.

Daarnaast is de manager onderwijs lid van het managementteam en vanuit deze rol ook mede verantwoordelijk voor de gehele school.
– Iedere manager onderwijs heeft een aantal instelling brede portefeuilles, stuurt een aantal vakgroepen en werkgroepen aan en bewaakt samen met de voorzitter van de vakgroep de kwaliteit van het onderwijs in het desbetreffende vak.
– De manager onderwijs vertegenwoordigt de school in- en extern en participeert daartoe in allerlei overleggen.
– Onze managers onderwijs zijn als collectief verantwoordelijk voor de vertaling van het schoolplan in concreet handelen op tactisch en operationeel niveau.

Dat betekent dat we op zoek zijn naar:
een onderwijskundig leider die samen met het team werkt aan een onderwijskundig aanbod dat toekomstbestendig is. Cruciaal in de aanpak is het vermogen medewerkers te laten groeien en verantwoordelijkheden te verdelen.
een teamwerker die zowel in het “eigen” kernteam als in het managementteam optimaal kan presteren. Hij/zij opereert als verbindende factor in beide teams en kan van het totaal meer maken dan de som der delen.
een netwerker die de school sterk en coöperatief kan positioneren in de omliggende samenleving. Belangrijke samenwerkingspartners zijn de gemeentelijke diensten, het onderwijs uit de directe omgeving m.n. het basisonderwijs, de hulpverlening enz.
een onderzoeker/ontwikkelaar die het vanzelfsprekend vindt om voortdurend te zoeken naar verbetering en ontwikkeling, zowel bij zichzelf als in de ondersteuning/coaching van de mensen in zijn/haar team.

Het betreft een dienstverband voor bepaalde tijd dat bij goed functioneren en voldoende formatie wordt omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Inlichtingen:
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Liane de Graauw of Ria de Rond (personeelszaken) via telefoonnummer 076-5016152 of pz@munnikenheidecollege.nl

Informatie over onze school kun je vinden op onze website.

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *