202101502 Hoofd Financiën 0,8 fte in Boxtel

202101502 Hoofd Financiën (0,8 fte)

OMO scholengroep Boxtel
In Boxtel staan drie scholen voor voortgezet onderwijs: het Jacob-Roelandslyceum (JRL), het Baanderherencollege (BHC) vmbo en Baanderherencollege (BHC) praktijkonderwijs. De drie scholen vormen samen de OMO Scholengroep Boxtel. De scholengroep ressorteert onder de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Het Baanderherencollege vmbo en praktijkonderwijs (ca. 1000 leerlingen)
Het Baanderherencollege (BHC) is gehuisvest in één gebouw met zowel vmbo als praktijkonderwijs. De school biedt alle mogelijke leerwegen in het vmbo met vele keuzemogelijkheden en zo nodig met behulp van extra ondersteuning. Het praktijkonderwijs biedt onderwijs op maat aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Het Baanderherencollege is kleinschalig georganiseerd. De school kent een personele omvang van ca. 100 fte.

Het Jacob-Roelandslyceum (ca. 1200 leerlingen)
Het Jacob-Roelandslyceum is een streekschool met een goed imago. De school biedt gymnasium, atheneum en havo aan en daarnaast verschillende profileringen. Alle leerlingen werken met een laptop. Het Jacob Roelandslyceum kent een personele omvang van ca. 105 fte.

Organisatie

Aan de scholengroep wordt leiding gegeven door de rector. Beide scholen (BHC en JRL) worden aangestuurd door een locatiedirecteur. De rector en de locatiedirecteuren worden bijgestaan door het hoofd financiën, het hoofd facilitair en de beleidsmedewerker HRM. Zij geven binnen hun terrein leiding aan verschillende medewerkers op de scholen. Het hoofd financiën geeft leiding aan de financieel medewerker en werkt op schoolniveau intensief samen met de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de planning en organisatie. De samenwerking tussen de scholen op het gebied van bedrijfsvoering is sterk in ontwikkeling.

Hoofd financiën

In verband met het vertrek van een collega, zijn wij voor de OMO Scholengroep Boxtel op zoek naar een hoofd financiën.

Het hoofd financiën ondersteunt en adviseert de directie (rector en locatiedirecteuren) op de diverse beleidsterreinen, hoofdzakelijk financieel en juridisch/administratief. Tevens is hij of zij verantwoordelijk voor de uitvoering van de financiële administratie op de beide scholen en voor de scholengroep als geheel.

Het hoofd financiën
– maakt voorstellen voor het vertalen van landelijk- en OMO beleid naar OMO Scholengroep Boxtel beleid en/of naar beleid voor de afzonderlijke scholen;
– volgt de wijzigingen in de actuele onderwijswet- en regelgeving en adviseert en monitort de opvolging hiervan;
– verstrekt gevraagd en ongevraagd adviezen op financieel-economisch gebied;
– Is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de jaarlijkse begroting, de meerjarenbegroting, tussentijdse rapportages en managementrapportage;
– heeft een ondersteunende rol bij de jaarlijkse formatie in samenwerking met beide scholen;
– is verantwoordelijk voor het voeren van de juiste financiële administratie;
– geeft leiding aan de medewerker belast met financiële administratie.
– ondersteunt de directie op het gebied van de financiële administratie;
– Stelt analyses en managementrapportages op;
– Is verantwoordelijk voor contractbeheer en verzekeringen;
– Overziet en beheerst de subsidiestromen;
– Bewaakt de toepassing van de AVG-richtlijnen en ondersteunt processen die dit mogelijk maken
– is samen met de andere hoofden een sparringpartner voor de directie in het verder vormgeven van de bedrijfsvoering op de beide scholen en het doorontwikkelen van de
samenwerking binnen de scholengroep op dit terrein.

Op basis van ervaring en affiniteit is, naast bovenstaande taken, de aansturing van het team ICT van de OMO Scholengroep Boxtel, evenals de verantwoordelijkheid voor de portefeuille kwaliteitszorg bespreekbaar.

Wie zoeken wij

Wij zijn op zoek naar een collega die bij voorkeur beschikt over de volgende competenties:
– HBO werk- en denkniveau;
– Kennis en ervaring van financiële wet- en regelgeving en van het begrotingsproces, bij voorkeur binnen een onderwijsinstelling;
– Kennis en inzicht in de organisatie en werkwijze van een (OMO-) schooladministratie;
– Vaardig in het opstellen van beleidsadviezen, rapportages en managementinformatie;
– Leidinggevende en analytische capaciteiten;
– In staat tot het bevorderen van samenwerking (een teamspeler);
– In staat om de eigen expertise te verbinden aan de kennis en kunde van de andere verantwoordelijken voor de bedrijfsvoering;
– een oplossingsgerichte grondhouding;
– Ervaring met applicaties op het gebied van financiën en formatie;
– Een ruime en ontwikkelingsgerichte visie op bedrijfsvoering in het algemeen en op het financiële en administratieve terrein in het bijzonder.

Wat bieden wij

– Een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd (circa 0,8 wtf);
– Een aanstelling in de functie hoofd financiën (schaal 11), een en ander is afhankelijk van opleiding, ervaring en achtergrond van de nieuwe collega;
– Een ontwikkelingsgerichte werkomgeving.

Procedure
Mocht u nog nadere informatie wensen over de sollicitatieprocedure dan kunt u contact opnemen met onze HRM Beleidsmedewerker, mevrouw M. Voets via m.voets@osboxtel.nl.

U kunt solliciteren op deze vacature door uw sollicitatie en CV te uploaden via https://vacatures.omo.nl/. Uitsluitend dan wordt uw sollicitatie in behandeling genomen. U kunt u in uw brief richten tot Mevr. M. van der Kracht, rector OMO Scholengroep Boxtel.

De sluitingsdatum is 15 mei 2021 en de sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 25 mei 2021. Het heeft de voorkeur om deze gesprekken op het Jacob Roelandslyceum te laten plaatsvinden, uiteraard zal daarbij rekening worden gehouden met de bepalingen van het RIVM.

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *